top of page

הנגשה לערבית של מהדורת החדשות המרכזית


בנימין נתניהו
© Yakub88 - Dreamstime.com

ב-18.3.2020 פנינו לתאגיד השידור הציבורי בבקשה שינגיש לערבית בזמן אמת את מהדורת החדשות המרכזית - בין אם באמצעות כתוביות לערבית או באמצעות התאמת מהדורת החדשות בערבית למקבילתה בעברית, בהיקף ובתכנים. עוד ביקשנו להנגיש לערבית את הודעות ראש המשלה ובכירי משרד הבריאות לערבית, אמהרית ורוסית כמתחייב מהוראות חוק השידור הציבורי.

עורכות הדין טל חסין ועביר ג'ובראן דכוור מהאגודה לזכויות האזרח כתבו, שלא סביר שבזמן שנתניהו ובכירי משרד הבריאות פונים לאומה בשידור ישיר, בערוץ התאגיד בערבית משדרים סדרות מצריות; וכשדוברי עברית מתבשרים בזמן אמת על גזרות חדשות שהשפעתן על החיים קריטית – בערוץ הערבי ממשיכים בשגרת חולין. התעלמותו המחפירה של התאגיד מהאוכלוסייה הערבית, המונה כ-1.9 מיליון בני אדם, בשעת חירום מטורפת שכזו, מעידה על כך שהוא חוטא לתפקידו.


נפלנו על אזניים קשובות. כבר למחרת הורחבה מאוד מהדורת החדשות בערבית של התאגיד. כתבים יצאו לשטח ופרשנים התייצבו באולפן, ודברי ראש הממשלה ושר הבריאות שודרו בשידור ישיר עם תרגום שוטף וכתוביות בערבית. הרייטינג, כך דווח לנו, זינק בהתאם. נמשיך לעקוב.

הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה ליבה נאמן
Comments


bottom of page