top of page

הקפאה של הריסות בתים בתקופת משבר הקורונה


ב-16.3.2020 פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות ידיעה על הריסת שלושה בתים בכפר קאסם. עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה ציינה כי מדיניות הריסות הבתים קשה מנשוא גם בימים כתיקונם, כל שכן כאשר העולם נאבק במגפה וביתו של אדם מהווה מפלט יחיד, וכאשר הגישה לרשויות ולערכאות מצומצמת. לפיכך ביקשנו להנחות את גופי האכיפה להקפיא בתקופה זו ביצוע של צווי הריסה לבתים מאוכלסים והוצאה של צווי הריסה חדשים.


ב-19.3.2020 הצטרפנו לפנייה של שורה ארוכה של ארגונים ליועץ המשפטי לממשלה, בעקבות הריסות בתים וחריש שדות בכפרים הבדווים בנגב.

לאחר שהמשיכו להגיע אלינו דיווחים מהשטח על חלוקת צווים והתראות למבנים שונים, בהם גם בתים מאוכלסים, פנינו שוב למשנה ליועץ המשפטי ממשלה ב-23.3.2020. הדגשנו כי המשך מדיניות האכיפה כדבר שבשגרה תוך התעלמות מהמצב הנוכחי, בו אנשים רבים איבדו את ביטחונם הכלכלי ומרותקים לבתיהם, היא התנהלות אכזרית שאינה משרתת כל אינטרס ציבורי, ותביא לקריסתן של משפחות.


בעקבות פניותינו הודיע לנו משרד המשפטים ב-24.3.2020 כי הוחלט להתאים את מדיניות האכיפה של דיני התכנון והבניה למצב החירום באופן הבא: מתן צווי הריסה מנהליים יצומצם, כך שיינתנו צווים רק ביחס לבניה בלתי חוקית חדשה; לא ימומשו צווי הריסה של מבנים המשמשים למגורים; מתן התראות יצומצם אף הוא למינימום האפשרי.
Comments


bottom of page