top of page

התנהלות המשטרה כלפי קטינים בעיסאוויה


עיסאוויה
© Konstantin Bolotinsky - Dreamstime.com

ב-25.3.2020 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה שיבחן בדחיפות את התנהלות המשטרה בשכונת עיסאוויה שבירושלים המזרחית, ובפרט כלפי קטינים תושבי השכונה, בעידן הקורונה. עדויות שאספנו, המגובות בסרטונים, מלמדות כי צווי הבריאות ותקנות שעת החירום, אשר חלים על כלל ישראל, ובהם איסור התקהלות, הגבלת נוסעים ברכב לשניים בלבד והוראות שמירת המרחק החברתי, זוכים להתעלמות מוחלטת מצד שוטרי מחוז ירושלים הפועלים בשכונה.


לפחות שישה קטינים תושבי עיסאוויה נעצרו או עוכבו בימים האחרונים, תוך זלזול בהוראות הבטיחות וסיכונם בהידבקות בנגיף. בפניה ציינה עו"ד טל חסין מהאגודה כי שחרורם המהיר של חלק מהם עוד בטרם הובאו לתחנה, כמו גם שחרורם בבית המשפט, בין היתר בשל הסכנה הטמונה בכליאה בימים אלה, מעידים על כך שלא היה כל צורך בפעילות השיטור הנמרץ, הנמהר והמיותר אשר מאפיינת את התנהלות שוטרי המחוז בכפר.


כך, למשל, נעצרו במרכז עיסאוויה שני קטינים בחשד שניסו להניע אופנוע, הוכנסו לרכב משטרתי ובו ארבעה שוטרים, והוסעו למבואות השכונה. רק שם, לאחר מגע צמוד עם השוטרים, שאלו אותם למעשיהם. השניים שוחררו כשהם נדרשים להתייצב למחרת לחקירה בתחנת המשטרה, אולם כשהגיעו לחקירה נאמר להם שאין בכך צורך, והם שולחו לדרכם. במקרה אחר נעצר קטין כבן 13. בסרטון המתעד את הובלתו ברחוב נראים בבירור שני שוטרים פוסעים צמוד אליו ואוחזים בו משני צדיו, ומאחוריהם צועדים שוטרים נוספים.


בפנייה ציינו כי המשטרה ממשיכה בהתעמרותה היומיומית בתושבי הכפר, כ-20,000 בני אדם, כאילו איננו מצויים במשבר מתמשך כשסכנת הידבקות מרחפת באוויר, כשמשפחות רבות קורסות תחת הנטל הכלכלי ואובדן מקומות עבודה, וכאשר חרדה ואי ודאות מציפים את הכלל. גם בסיטואציה זו ממשיכים שוטרים להיכנס לשכונה בקבוצות גדולות יום אחר יום, כשהם יוצרים חיכוך יזום ומכוון עם תושבים ומבצעים חסימות ועיכוב שרירותי של תושבים, ותוך סיכון חיי התושבים וחייהם שלהם עצמם.


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 25.3.2020bottom of page