top of page

להקים מרפאות טיפת חלב בשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לחומה

ב-11.11.2021 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ יחד עם קבוצת אימהות, תושבות ירושלים, בדרישה לחייב את המדינה להקים מרפאות טיפת חלב בשכונות שמעבר לחומת ההפרדה. 15 שנים חלפו מאז התחייבה המדינה להקים שתי מרפאות טיפות חלב בשכונות שמעבר לחומה, אך תושבות מחנה הפליטים שועפאט והשכונות הסמוכות לו ממשיכות להיטלטל שעות בדרכים ולחצות מחסום כדי לקבל את השירות החיוני.


עשרות אלפי תושבים ישראלים מתגוררים בשכונות צפון מזרח ירושלים אשר מעבר לגדר ההפרדה - ראס ח'מיס, ראס שחאדה, דחיית א-סלאם ומחנה הפליטים שועפאט. אלפים רבים מתוכם הם תינוקות רכים, פעוטות וילדים בגילאי 6-0, הוריהם ונשים בהריון – אוכלוסיית היעד לשירותי טיפת חלב. בעוד שפריסת תחנות טיפות חלב בשאר חלקי העיר מאפשרת גישה קלה ונוחה אליהן, בשכונות אלה אין ולו תחנת טיפת חלב אחת המופעלת על ידי עיריית ירושלים ואשר מפוקחת על ידי משרד הבריאות.


בעתירה נטען כי שירותי טיפת חלב חיוניים לבריאותם, להתפתחותם ולרווחתם של תינוקות, פעוטות, ילדים ואמהות, וכי הרציונל שעמד בבסיס הקמתן של טיפות חלב הוא שירות זמין ונגיש, שניתן לתושבים במסגרת הקהילה, סמוך לביתם. המצב הקיים פוגע בזכויותיהם של התושבות והתושבים בשכונות שמעבר לחומה לשוויון, לבריאות ולנגישות לשירותי בריאות.


ב-25.4.2022 התקיים דיון בעתירה, ומשרד הבריאות הודיע לבית המשפט כי בתוך שלושה חודשים יושלם מכרז להקמת מרפאת טיפת חלב בשכונות שמעבר לחומה. בית המשפט הורה למדינה להגיש עדכון עד 5.9.2022.בג"ץ 7566/21 אלחוסייני נ' ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

עו"ד: טל חסין


העתירה, נובמבר 2021
החלטה, 25.4.2022קישורים:
העתירה הוגשה בסיוע תחקירן השטח מוהנד ענאתי


Comentarios


bottom of page