top of page

מעצרים לצורך חקירה בתקופת הקורונה


אילוסטרציה
© Rafael Ben Ari - Dreamstime.com

ב-30.3.2020 הגשנו הערות לתזכיר חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה ל-3 חודשים), שקובע הסדר בעייתי מאד לגבי החזקה של חשוד במעצר בתקופה שאי אפשר לנהל חקירה בענייננו בגלל שהוא או עד מרכזי בתיק חולים או נמצאים בבידוד. לפי התזכיר, במצב כזה אפשר יהיה להחזיק חשוד במעצר במתקן כליאה למשך זמן ממושך מאוד, מבלי שהוגש נגדו כתב אישום ומבלי שמתנהלת כל חקירה בענייננו.


בהערות כתבה עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה שההסדר המוצע הוא בלתי חוקתי, ומאזן באופן לקוי בין זכויות החשוד לחירות ולהליך הוגן לבין צרכי רשויות אכיפת החוק. אין ספק כי מחלתו של חשוד או של עד בקורונה מונעת ביצוע פעולות חקירה, אך לא סביר שהחשוד "ישלם" על מחלתו שלו או של עד בתיק בהמשך שלילת חירותו, כאשר מלכתחילה שלילת החירות נועדה לצורך ביצוע פעולות חקירה.


דרשנו שבמצב של "מניעה לקדם חקירה" הנמשכת מעל ימים ספורים, ישוחרר העצור ממתקן הכליאה ויוחזק במסגרת חלופית דוגמת מעצר בית, איזוק אלקטרוני או מתקן ייעודי מחוף לכלא תחת שמירה. לחלופין דרשנו להגביל את ההסדר לעבירות חמורות בלבד ולתקופה קצרה, שבה יוחזק העצור בתנאים משופרים.


יצאנו גם נגד הכוונה להאריך את פרק הזמן למניעת מפגש של חשוד בעבירות ביטחון עם עורך/ת דין ב-14 ימים נוספים מעבר ל-21 הימים הקבועים כיום בחוק. טענו, כי האפשרות לכלוא אדם ולנתק אותו מהעולם החיצון למשך פרק זמן של 35 ימים מייצרת תנאים בלתי אנושיים ואפקט פסיכולוגי שעלול להוביל להודאות שווא. פרק הזמן שקבוע היום בחוק הינו קיצוני וחריג ממילא ואין להוסיף עליו פרק זמן נוסף.


ב-16.4.2020 הונחה הצעת החוק בכנסת. לשמחתנו, בעקבות התנגדותנו הושמט מהצעת החוק החלק העוסק בהארכת פרק הזמן עד למפגש עם עורך דין. הגשנו לכנסת את הערותינו להצעת החוק.

Comentários


bottom of page