top of page

למנות נשים לצוות המומחים להתמודדות עם הקורונה

האגודה לזכויות האזרח הצטרפה לעתירה של 13 ארגוני חברה אזרחית וזכויות נשים, בדרישה למנות נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה לצוות המומחים להתמודדות עם משבר הקורונה. בפרט דורשות העותרות ייצוג שוויוני ומינוי של נשים ערביות וחרדיות, אשר נפגעות מהמשבר באופן מיוחד וקולן לא נשמע. בעתירה נכתב כי "הייצוג ההולם אינו בגדר 'קישוט" אלא נועד להשפיע מהותית על התוצרים ולסייע להביא לשיפורם. לפיכך, כל פעולה או דו"ח נוסף שיתקבל ללא ייצוג הולם הוא מזיק'.

13 העמותות שעתרו: עמותת איתך مَعَكِ משפטניות למען צדק חברתי, מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, נעמת, רוח נשית, האגודה לזכויות האזרח, אד'אר - פורום אנשי ונשות מקצוע למאבק בפשעי רצח נשים, תמורה- המרכז הקליני לקידום שוויון, תנועת אחותי – למען נשים בישראל, שדולת הנשים בישראל, מען - הפורום לארגוני נשים ערביות-בדואיות בנגב, כ"ן – כוח נשים, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, "באשר תלכי".


ב-26.5.2020 דחה בג"ץ את העתירה, מכיוון שהוועדה סיימה את תפקידה ולפיכך העתירה התייתרה.בג"ץ 2541/20 עמותת איתך مَعَكِ משפטניות למען צדק חברתי נ' ראש הממשלה


עו"ד: נטע לוי (איתך مَعَكِ), קרן הורוביץ (מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, אוניברסיטת בר אילן)פסק הדין, 26.5.2020קישורים:Comments


bottom of page