top of page

היום נעשה צדק: חוק הפיקדון בוטל


הפגנת מבקשי מקלט
Photo by Tom Raviv

היום (23.4.2020) קיבל בג"ץ חלקית וברוב דעות את העתירה שהגישו לפני שלוש שנים ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, נגד חוק הפיקדון. בג"ץ פסל את ההוראה שמחייבת מעסיק לנכות 20% משכרו של מבקש מקלט לקרן פיקדון, שאותה אמור מבקש המקלט לקבל בעת עזיבתו את הארץ.


במשך שלוש שנים שילמו מבקשי המקלט מחיר כבד על החוק, שדחף אותם לעוני כבד ומחסור. חוק שאפשר להתעמר במבקשי מקלט שזכותם לשכר הוגן ולקיום בכבוד נפגעו עמוקות. חוק שנולד בחטא, ושכל תכליתו היתה להביא לגירושם של אנשים שביקשו מקלט מפני רדיפה, ושתחת חסותו מעסיקים רבים נכו כספים מעובדיהם אך לא הפקידו אותו עבורם, ובכך ביצעו גניבה יומיומית.


בימים מורכבים אלה, שבהם חשיבותם של כספי העובדים אף גדל, פסק דין זה נותן תקווה ומרחיב את הלב. אנו שמחים עבור כל מבקשי המקלט שיקבלו חזרה את כספם, אך יותר מזאת - את ההכרה שנעשה עמם עוול.Comments


bottom of page