top of page

האגודה: למשטרה אין סמכות לפקח על חייבי בידוד


אילוסטרציה
© Ri Tu - Dreamstime.com

ב-1.5.2020 פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), וביקשנו שתנחה את המשטרה שאין לה סמכות לבצע פיקוח על חייבי בידוד. בפנייה טוענים עו"ד אן סוצ'יו ועו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, כי כל עוד היו בתוקף תקנות שעת חירום, שהסמיכו את המשטרה לאכן טלפונים של מי שחייבים בבידוד, היתה סמכות למשטרה לפקח עליהם באמצעות השוואה בין המיקום שעלה מאיכון הטלפון לבין המקום בו הם היו אמורים לשהות בבידוד. תקנות אלה פקעו ביום 22.4.2020 והממשלה החליטה להקפיא את הדיון בכנסת בהצעת החוק, שבאה להחליף אותן. זאת בעקבות ביקורת נוקבת של חברי הכנסת על ההצדקה להצעת החוק.

תקנות שעת חירום שעודן בתוקף מעניקות למשטרה סמכות לדרוש ידיעות ולהיכנס לבתים, אך זאת רק לגבי מי שחשוד שעבר עבירה בכך שהפר את הבידוד. התקנות לא מסמיכות את המשטרה לבקר בבתי אזרחים בלי שהתעורר חשד כלשהו. הפגיעה מחריפה לאחר שהמשטרה החלה להשתמש ברחפנים, שמועלים לאוויר ושאמורים לצלם את המתרחש בדירתם של החייבים בבידוד.

לפיכך ביקשנו מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה להנחות את המשטרה שאסור לה לערוך ביקורי פיקוח בבתים של מי שחייבים בבידוד מבלי שהתעורר חשד סביר שהם מפירים את חובת הבידוד.


ב-26.5.2020 פנינו במכתב תזכורת וביקשנו מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה להנחות את המשטרה שכל דוח שניתן על סמך פעולת פיקוח על חייב בידוד שבוצעה ללא חשד סביר ונעשתה בחוסר סמכות הוא בטל, ועל המשטרה לבטלו מיוזמתה.

Comments


bottom of page