לא להאריך שוב את פיילוט השיטור העירוני בלי בדיקה מעמיקה


פקח עירוני
Photo by Tal Dahan, ACRI

באוגוסט 2011 עבר בכנסת "חוק השיטור העירוני", שבמסגרתו הוקנו לפקחים עירוניים סמכויות מיוחדות למניעת מעשה אלימות, ובין היתר הסמכות לדרוש מאדם להזדהות והסמכות לערוך חיפוש על גופו. בשל החשש מפני הפרטת המשטרה ומפני פגיעה בשוויון ובזכויות האדם הוגדר הפרויקט כפיילוט זמני שבו ישתתפו 13 רשויות מקומיות בלבד, כדי שאפשר יהיה לבחון לעומק את יעילותו ונחיצותו ואת הקשיים שעורר.


למרות ההסתייגויות הרבות מהחוק הוארכה הוראת השעה שוב ושוב במהלך השנים, ורשימת הרשויות המקומיות שנכללו ב"פיילוט" הורחבה מ-13 ל-71. כל זאת, מבלי שנערכו הפיקוח והבדיקות שנקבעו בחוק, ועל אף שהתגלעו קשיים שונים בפרויקט ועלו ביקורות כלפיו – בדו"ח מבקר המדינה, בחוות דעת של היועץ המשפטי של ועדת הפנים, בניירות עמדה של ארגונים חברתיים והסנגוריה הציבורית ובפרסומים בתקשורת.


ב-9.6.2020 פנינו לוועדת הפנים של הכנסת, לקראת דיון בהצעת חוק המבקשת להאריך את הפיילוט פעם נוספת. בפנייה קראו עורכות הדין דבי גילד-חיו ואן סוצ'יו לוועדת הפנים להפסיק לאשר את הפרויקט באופן אוטומטי כל שנה מבלי למלא את התפקיד שיועד לה – עריכת בקרת עומק משמעותית של הפרויקט. לחלופין קראה האגודה לוועדה להאריך את הפרויקט בשישה חודשים בלבד (ולא כפי שמבוקש למשך שנה וחצי), שבמהלכם תערוך הוועדה סדרה של דיונים לבחינת הפרויקט והכשלים המובנים בו.

פניית האגודה לזכויות האזרח לוועדת הפנים והגנת הסביבה, 9.6.2020