top of page

לאפשר לחולים לצאת מרצועת עזה לצורך טיפול רפואי


מעבר ארז
© Rafael Ben Ari - Dreamstime.com

בשל תוכנית הסיפוח, הרשות הפלסטינית הפסיקה את התיאום הביטחוני עם ישראל. המשמעות היא היעדר כתובת שאליה יוכל פלסטיני מעזה להגיש בקשה הומניטריות ליציאה מעזה לגדה או לישראל דרך מחסום ארז. נוצר מצב שבו מצד אחד הרשות מסרבת להעביר בקשות לישראל, ומצד שני ישראל מסרבת לקבל בקשות שלא הועברו דרך הרשות, למעט מקרים רפואיים קשים ביותר. כתוצאה מכך, חולים רבים המקבלים טיפול בישראל או בגדה אינם יכולים לצאת את הרצועה.


ב-18.6.2020 פנינו לשר הביטחון, למתאם הפעולות בשטחים וליועץ המשפטי לממשלה, יחד עם רופאים לזכויות אדם, עדאלה, המוקד להגנת הפרט וארגון גישה. במכתב ביקשנו להסיר את המגבלות הבירוקרטיות על הגשת הבקשות למעבר במחסום ארז, להבהיר כיצד אפשר להגיש בקשה לקבלת היתר למעבר, ולפרסם את הפרוצדורה החלופית להגשת בקשה. התרענו כי "ישנם עשרות חולים אשר הטיפול לו הם זקוקים אינו זמין ברצועת עזה וממתינים כיום להסדרת יציאתם לגדה ולישראל. בין החולים, רבים סובלים מסרטן או ממחלות מסכנות חיים אחרות, ובהם קטינים, כאשר כל עיכוב בטיפול גורם להם לסבל, לנזקים בלתי הפיכים ואף לסכנת חיים".


במכתב הדגשנו כי מדינת ישראל היא זו ששולטת במעברים, היא זו שמחליטה על הקריטריונים למעבר תושבי הרצועה לישראל או לגדה, והיא זו שמאשרת ומנפיקה את ההיתרים. על כן, חובתה להבטיח את המעבר של התושבים מעזה אל הגדה וישראל.


פניית רופאים לזכויות אדם, עדאלה, המוקד להגנת הפרט, ארגון גישה והאגודה לזכויות האזרח, 18.6.2020


קישורים:


ג'קי חורי, בן 8 חודשים מעזה מת לאחר שניתוח הלב שלו נדחה בשל הפסקת התיאום עם ישראל, הארץ, 23.6.2020bottom of page