top of page

פגם בהכרזה על הסמכת השב"כ בעניין מעקבי הקורונה


אילוסטרציה
© Sinseeho - Dreamstime.com

הכנסת סיימה אתמול (1.7.2020) לחוקק חוק זמני לשלושה שבועות, שיאפשר לשב"כ להמשיך ולעקוב אחרי מי שהיו במגע קרוב עם נשא קורונה מאומת ולהעביר את פרטיהם למשרד הבריאות כדי שיודיע להם שעליהם להיכנס לבידוד. היום (2.7.2020) פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וביקשנו ממנו להנחות את משרד הבריאות ואת השב"כ שהם אינם מוסמכים לפעול לפי החוק החדש.


בפנייה מסבירים עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, ועו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ולזכויות אזרחיות, כי החוק קבע מנגנון של הכרזה של הממשלה על הסמכת השב"כ בשתי חלופות: לפי החלופה הראשונה ניתן להסתייע בשב"כ רק במקרים ייחודיים ופרטניים, בהם לא ניתן להשלים את החקירה האפידמיולוגית; לפי החלופה השנייה, במקרה שמספר החולים עולה על 200 ליום ניתן להסתייע בשב"כ לצורך איתור מי שהיו במגע עם חולים מעבר ל-200 החולים הראשונים, שלגביהם תיערך בדיקה אפידמיולוגית.


עוד נקבעה בחוק הוראת מעבר, לפיה יראו את חקיקת החוק כאילו הוא היה הכרזה של הממשלה על הסמכת השב"כ. יחד עם זאת בחוק לא צוין על פי איזו חלופה מותר לשב"כ לפעול – רק במקרים ייחודיים או לגבי כל מאובחן החל מהמאובחן ה-201. לפיכך ביקשנו מהיועץ המשפטי לממשלה להנחות את משרד הבריאות ואת השב"כ שאין לפעול על פי ההסמכה שבחוק בטרם הממשלה הכריזה על פי איזו חלופה הוא מוסמך.

コメント


bottom of page