top of page

שוטרים ללא תגי זיהוי - לא חוקי!


אילוסטרציה
אילוסטרציה © Jose Hernandez - Dreamstime.com

על פי החוק ונוהלי המשטרה, כל שוטר/ת מחויב לענוד תג שם על המדים. אולם בחודשים האחרונים נחשפנו לסרטונים רבים של אלימות משטרה והפעלת סמכויות מצד שוטרים כשהם בלתי מזוהים. לעיתים קרובות שוטרים לובשים מעל המדים פרטי לבוש נוספים (כגון שכפ"צ או מעיל אופנוע), שמסתירים את תג השם, או פועלים בבגדים אזרחיים וכובע שוטר בלבד.


בשנה שעבר כבר פנינו בעניין ליועצת המשפטית של המשטרה וקיבלנו התחייבות שהנהלים ירועננו, ושכל מדי השוטרים יעברו התאמה כך שניתן יהיה להצמיד להם תג שם. בעקבות ריבוי המקרים פנתה היום (13.7.2020) עו"ד אן סוצ'יו בשנית ליועצת המשפטית של המשטרה, בדרישה לטפל באופן מערכתי בתופעה. עוד דרשנו להעביר למחלקת המשמעת שורה של מקרים שבהם שוטרים אינם עונדים תגי זיהוי, המתועדים בתמונות ובסרטונים, לצורך בחינת העמדה לדין משמעתי. למרות שאי ענידה של תג זיהוי מוגדרת כעבירת משמעת, לא ידוע לנו על אף מקרה שבו שוטר עמד לדין משמעתי בגין עבירה זו.
קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע רכזת השטח סיון תהל והמתמחה ליבה נאמןComentarios


bottom of page