top of page

אספקת דלק לרצועת עזה

ב-31.8.2020 הגישו חמישה ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, עתירה דחופה לבג"ץ, בעקבות הגבלות שהטילה ישראל על רצועת עזה. מאז 11.8 אסרה ישראל על כניסת חומרי בניין לרצועה, ומאז 13.8 היא חסמה כניסת דלקים דרך מעבר כרם שלום. כתוצאה מכך הושבתה תחנת הכוח היחידה ברצועה, המספקת כשליש מהחשמל העומד לרשות התושבים. מאז 16.8 אכפה ישראל סגר ימי מלא ברצועה ומאז 23.8 מנעה כניסת סחורות דרך מעבר כרם שלום, פרט למזון ולתרופות.


בעתירה נטען כי צעדים אלה, ובייחוד חסימת הגישה לדלקים, פוגעים חמורות בצרכיה החיוניים של האוכלוסייה האזרחית ברצועה ומכבידים אף יותר על כלכלתה, על תפקוד מערכת הבריאות שלה ועל תשתיות בסיסיות אחרות. הארגונים העותרים טענו כי הסנקציות ההרסניות שמטילה ישראל מנוגדות לדין הבינלאומי ולפסיקת בית המשפט העליון, נועדו לפגוע בתושבי עזה, ומתעלמות מחובתה של ישראל לשמור על תקינות חייהם של שני מיליון תושבים ולהגן על זכויותיהם.


למחרת הגישה המדינה את תגובתה, ובה מסרה כי פעילותו של מעבר כרם שלום תוחזר לשגרה באותו יום וכי מרחב הדייג יוחזר ל-15 מיילים, בכפוף "לשמירת השקט והיציבות הביטחונית."


לאור תגובת המשיבים, מחק בג"ץ את העתירה.


בג"ץ 6030/20 גישה - מרכז השמירה על הזכות לנוע נ' שר הביטחון


עו"ד: אסנת כהן ליפשיץ ומונא חדאד (עמותת גישה)תגובת המדינה, ספטמבר 2020


פסק הדין, 2.9.2020Comments


bottom of page