top of page

בעיות בפתיחת שנת הלימודים בגני ילדים ביישובים בדווים


אילוסטרציה
© Jovanmandic | Dreamstime.com

הורים שהגיעו עם ילדיהם ביום הראשון ללימודים לגן הילדים בכפר הלא מוכר אבו קווידר, גילו שהילדים לא מורשים להיכנס בטענה שהגן נמצא בתפוסה מלאה. הם נאלצו לחזור כלעומת שבאו, למרות שההורים רשמו את הילדים מבעוד מועד. פנייתם למועצה האזורית נווה מדבר לא נענתה, ולא הוצע להם כל מענה חלופי עבור ילדיהם.


ב-2.9.2020 פנינו למועצה האזורית ולמשרד החינוך, יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב. בפנייה הדגישה עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה את חובתה של המדינה לספק מסגרת חינוכית לכל ילד/ה מגיל 3 עד גיל 18, ואת הפגיעה בזכויותיהם של הילדים לחינוך, לשוויון בחינוך ולכבוד.


ב-7.9.2020 פנתה רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה, למועצה המקומית כסייפה ולמשרד החינוך, לאחר שפתיחת שנת הלימודים בשני גני ילדים ביישוב נדחתה ל- 16.9.2020. שני המבנים של גני הילדים הוצתו ונשרפו עוד בחודש מאי, אך עד היום משרד החינוך והמועצה המקומית לא פעלו כדי לשפץ או לתקן אותם או למצוא חלופה עבור הילדים. להורים אף לא נשלחה הודעה על כך ששנת הלימודים לא תיפתח במועד, והם גילו זאת רק לאחר שפנו למועצה מיוזמתם.

Commentaires


bottom of page