top of page

זיהוי פנים בשירות קורקינטים - פגיעה קשה בפרטיות


אילוסטרציה
© Jose Hernandez, Dreamstime.com

ב-15.10.2020 פנינו לחברת Wind לאור פרסומים מטעמה על הוספת טכנולוגיה לזיהוי פנים במערך הקורקינטים השיתופים שלה. לטענת החברה המהלך נועד למנוע שימוש בקורקינטים על ידי קטינים ומי שאין לו רישיון נהיגה, וזאת באמצעות עיבוד ביומטרי של צילום רישיון הנהיגה ותמונה של המשתמש, והשוואה ממוחשבת ביניהם.

במכתב העלה עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ואזרחיות באגודה, שורה של חששות מהשימוש בטכנולוגיה הביומטרית הפולשנית, ובהם מהחשש מזליגה של המידע הרגיש. טענו כי גם אם ניתנת הסכמת המשתמשים, הרי שהאחריות החברתית של התאגיד מחייבת אותו להימנע משימוש בטכנולוגיה לצרכים מסחריים ולא נחוצים, וזאת מהחשש הכבד לפגיעה קשה בפרטיות ובחירויות נוספות. קראנו לחברה לחזור בה מהחלטתה ולמצוא פתרון אחר לסוגיה.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 15.10.2020


תשובת חברת הקורקינטים, 28.10.2020קישורים:


מיכל רז-חיימוביץ', האגודה לזכויות האזרח: השימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים עליה הצהירה ווינד מהווה פגיעה בפרטיות, גלובס, 15.10.2020


bottom of page