top of page

לחסן אסירים נגד קורונה

חמישה ארגוני זכויות אדם – רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, המוקד להגנת הפרט ורבנים לזכויות אדם – עתרו לבג"ץ ב-10.1.2021 נגד החלטת השר לביטחון הפנים שלא לחסן אסירים. החלטתו של השר אוחנה מנוגדת להנחיית משרד הבריאות ולהנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.


בעתירה דורשים הארגונים להורות לשירות בתי הסוהר לחסן את כלל אוכלוסיית האסירים, על פי מתווה תעדוף החיסונים שקבע משרד הבריאות, בדגש על אסירים בגיל 60 ומעלה ובקבוצות סיכון. עוד מתבקש בג"ץ לקבוע כי החלטת השר אוחנה לשקול חיסון אסירים רק אחרי סיום מבצע החיסון של סגל שב"ס – בטלה.


בעתירה נטען כי למדינה יש חובה חוקית ומוסרית לשמור על אוכלוסיית הכלואים מהשלכות מגפת הקורונה, וכי מחדלה לחסנם פוגע בזכויות האסירים לבריאות, לכבוד ואף לחיים. לעתירה צורפה חוות דעת רפואית מטעם איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית בישראל, שקבעה ש"יש להתייחס לאסירים כאוכלוסייה שבויה, בהקשר של הקורונה מדובר באוכלוסיה בסיכון, הן בשל מחלות רקע והן בשל המצאותה בתנאי צפיפות המגבירים את הסיכון לתחלואה ותמותה". לפיכך, קבע האיגוד, "ישנה חובה אתית על מדינת ישראל להציע את החיסונים לאוכלוסיית האסירים".


עוד נטען בעתירה כי על פי המסורת והנוהג בישראל, ועל פי פסיקת בתי המשפט, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מחייבות את כל המערכת הממשלתית. לפיכך, כאשר הכריז היועץ המשפטי לממשלה כי לשר אוחנה אין סמכות לפעול בניגוד להנחיות משרד הבריאות, היה על השר לפעול על פי עמדת היועץ המשפטי.


בעקבות הגשת העתירה החלה המדינה בחיסון האסירים, וכשבועיים לאחר מכן הגישה המדינה הודעת עדכון שעל פיה חוסנו כל האסירים שהיו מעוניינים בכך ושאפשר היה לחסנם, ובסה"כ כ-74% מכלל האסירים. לפיכך, ב-31.1.20201 מחק בג"ץ את העתירה. השופטים מתחו ביקורת חריפה על החלטתו של השר אוחנה, שנעשתה בחוסר סמכות, והדגישו את חשיבות ההגנה על זכויותיהם של אסירים.בג"ץ 158/21 רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים


עו"ד: תמיר בלנק


העתירה, 10.1.2021


הודעה מעדכנת מטעם המדינה, ינואר 2021


פסק הדין, 31.1.2021קישורים:


ניצן שפיר, בית המשפט העליון על אוחנה: שיבוש מוחלט בתפיסתו את תפקידו וסמכותו, 31.1.2021, גלובס


יהושע (ג'וש) בריינרנטעאל בנדל, בג"ץ גינה את אוחנה שסירב לחסן אסירים: "החלטה חסרת סמכות ולא חוקית", 31.1.2021, הארץ


רועי רובינשטיין, הסוף לסאגה: החל מבצע חיסוני הקורונה לאסירים, 17.1.2021, ynet


דניאל דולב, ארגוני זכויות אדם עתרו נגד סירוב אוחנה לחסן אסירים: "חובה אתית", 10.1.2021, וואלהbottom of page