top of page

הסעות לילדים בגן החינוך המיוחד בכאבול


אילוסטרציה
© Irina Maslova | Dreamstime.com

11 ילדים מהיישוב כאבול לומדים בגן הטיפולי שביישוב, ובו הם זוכים לטיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ולטיפולים רגשיים ושפתיים, החיוניים להתפתחותם. הם זכאים להסעה לגן ולמלווה האחראית על העלאתם והורדתם הבטוחה אל רכב ההסעה וממנו, וכן על בטיחותם במהלך ההסעות. אולם משרד החינוך הפסיק להעביר תקציב עבור המלווה, ובמהלך נובמבר הופסקו ההסעות.


ב-9.12.2020 פנינו למשרד החינוך בבקשה לתקצב לאלתר את עבודת המלווה להסעות. בפנייה ציינה עו"ד טל חסין כי הילדים, הלוקים בקשת נרחבת של בעיות ולקויות, נותרים בביתם תוך פגיעה אנושה בזכותם לחינוך ולבריאות, ובשלומם הנפשי וברווחתם שלהם ושל הוריהם. היא ציינה כי תקצוב הסעות לתלמידי החינוך המיוחד, לרבות הליווי ההכרחי בהן, אינו נתון לבחירתו של המשרד, אלא זוהי חובתו מכוח החוק.


ב-26.1.2021 התקבלה תשובה ממשרד החינוך, ועל פיה התשלום למלווה יבוצע בהקדם.

Comments


bottom of page