התנהלות פסולה של משרד החינוך בעניין כנס בבית הספר הריאלי


אילוסטרציה
Photo by Emily Schneder, ACRI .אילוסטרציה

ב-17.1.2021 קרא שר החינוך, יואב גלנט, "לאסור על כניסתם לבתי הספר של ארגונים הפועלים בניגוד למטרות החינוך הממלכתי או באופן המבזה את חיילי צה"ל או מכנים בכינויי גנאי או אמירות נגד היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית." בעקבות זאת הורה מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך למנהל בית הספר הריאלי בחיפה לבטל כנס בנושא זכויות אדם, שבו אמור היה להשתתף מנכ"ל ארגון בצלם, או לבטל את השתתפות הארגון בכנס. בית הספר לא נענה להוראה, ולמנהל נמסר שיוזמן לשימוע.

בעקבות הדברים פנינו למנהל מחוז חיפה במשרד החינוך, וקראנו לו לחזור בו ממהלך זה. בפנייה ציינו עו"ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית, ועו"ד נעמי בייט, מנהלת מחלקת החינוך, כי מטרות החינוך על פי חוק חינוך ממלכתי כוללות בין היתר הנחלה של זכויות אדם, ערכים דמוקרטיים וסובלנות, חיזוק כוח השיפוט והביקורת, וטיפוח סקרנות אינטלקטואלית ומחשבה עצמאית. בהתאם, חוזר מנכ"ל משרד החינוך מעודד את בתי הספר לקיים דיונים פלורליסטיים וביקורתיים בנושאים פוליטיים ובסוגיות שנויות במחלוקת, ואף מעודד הזמנתם של גופים חיצוניים שיסייעו בכך, והכל תוך סיוע למורים והבטחה להעניק גיבוי למי שייתקל בתלונות.


עוד ציינו כי התיקון לחוק משנת 2018, שקובע ששר החינוך יכול לקבוע כללים למניעת הזמנת ארגונים הפועלים בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך, אינו חל על ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי בישראל. ראשית, כללים שכאלה לא נקבעו. שנית, ארגונים אלה לא זו בלבד שאינם פועלים בניגוד למטרות החינוך הממלכתי, אלא ממלאים תפקיד חשוב של השתתפות אזרחית פעילה בהליך הדמוקרטי.


"פעם אחר פעם ניתנות על ידי גורמים במשרד החינוך הנחיות בלתי חוקיות, שלא להזמין ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי אלה או אחרים לבתי הספר", נכתב בפנייה. "הללו חוזרים בהם שוב ושוב מן ההנחיות לאחר שמעמידים אותם על אי החוקיות הגלומה בהן. ואולם, הנזק החינוכי נעשה. הנחיות אלה, שמלוות בהרעשה תקשורתית ובאיומי סרק חסרי שחר על מנהלות ומנהלים בשימועים ובבירורים, לא נועדו אלא ליצור אווירת טרור. הן משליטות חוסר ודאות, ומשרות אפקט מצנן וצנזורה עצמית על בתי הספר [...] כל אלה עשויים לייצר דורות של תלמידים חסרי עניין, נטולי מעורבות, ההולכים בתלם מסוים מאוד שמתווים לו ראשי מערכת החינוך ופקידיה מטעמים פוליטיים פסולים, אשר בינם לבין חינוך איכותי אין מאום".


ב-21.1.2021 פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה לבטל את השימוע שאליו הוזמנו מנהל בית הספר ומנהל החטיבה העליונה. בתשובה לפניותינו, משרד המשפטים לא אסר על קיום השימוע, אך ביקש ממשרד החינוך לא לקבל החלטה לאחר השימוע, אלא לאחר ליבון הדברים עימו.


פניית האגודה לזכויות האזרח למנהל מחוז חיפה במשרד החינוך, 18.1.2021


פניית האגודה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין השימוע למנהל בית הספר, 21.1.2021


פניית האגודה למשרד המשפטים, 26.1.2021


תשובת משרד המשפטים, 27.1.2021קישורים:


שירה קדרי-עובדיה ונעה שפיגל, משרד החינוך ערך שימוע למנהלי התיכון הריאלי בחיפה בעקבות הרצאת מנכ"ל בצלם, הארץ, 28.1.2021