top of page

הצלחנו: תלמידי תיכון יוכלו להגיש הצעת מחקר בערבית


אילוסטרציה
© Jim Ekstrand | Dreamstime.com

תלמידי/ות תיכון יכולים להגיש עבודת גמר במקום בחינה, השווה לחמש יחידות בגרות. עבודת הגמר היא עבודה לימודית אישית, המאפשרת לתלמיד ללמוד תחום מסוים באופן עצמאי ובליווי מנחה. בשלב הראשון, על התלמיד להגיש את הצעת המחקר שלו לאישור משרד החינוך. בשלב השני, התלמיד מגיש את עבודת הגמר עצמה.

תלמיד/ה ערבי/ה יכולה להגיש את עבודת הגמר הסופית בשפה הערבית, אך את ההצעה לעבודת הגמר היא חייבת להגיש בעברית. זאת מכיוון שהאחראית על אישור הצעות המחקר במשרד החינוך אינה דוברת ערבית, והמשרד אינו מקצה את המשאבים הנדרשים להעסקת בודקים/ות דוברי ערבית. לפי נתונים שפורסמו ב"הארץ", כ-28% מעבודות הגמר שהוגשו למשרד החינוך בשנת הלימודים שעברה הוגשו על-ידי תלמידים/ות ערבים. אלה נאלצים לכתוב את ההצעה בשפה שאינה שפת אימם, או לממן מכיסם שירותי תרגום.

ב-24.1.2021 פנינו לשר החינוך וליועצת המשפטית של משרד החינוך, בדרישה לאפשר לתלמידים להגיש הצעות מחקר בערבית. במכתב טענה עו"ד עביר גובראן דכוור כי המצב גורם לפגיעה קשה בזכויותיהם של התלמידים הערבים לשוויון ולחינוך.

משרד החינוך נענה לדרישתנו, וכך נמסר בתשובתו: "הוחלט כי לקראת שנת הלימודים תשפ"ב ייערך משרדנו לכך שתלמידים דוברי ערבית יהיו רשאים להגיש הצעה לעבודות גמר כשהיא כתובה בשפה הערבית, וללא צורך בהגשת תרגום נלווה בעברית. מהלך זה ילווה בהכשרתם של בודקי הצעות עבודות הגמר בכלל תחומי הדעת, ויאפשר לתלמידי בתי הספר דוברי ערבית לקבל מענה בשפתם כבר בשלב הגשת ההצעה."

コメント


bottom of page