top of page

בחירות 2021 – ניירות עמדה למועמדות/ים ולמפלגות


אילוסטרציה
© Laurence Agron | Dreamstime.com

לקראת הבחירות פנינו למועמדות/ים ולמפלגות בשורה של נושאים, וביקשנו מהם להתחייב לקידום זכויות האדם – הן במצעי הרשימות ובסדר היום הציבורי שהם מובילים במערכת הבחירות, והן בפעולותיהם לאחר הבחירות. המסמכים מציגים סוגיות מרכזיות והצעות לפעולה בתחומים השונים.


הזכות לקיום בכבוד: הבטחת השירותים החיוניים, כולל מים וחשמל, לכל; הבטחת קיומם בכבוד של אנשים החיים בעוני, כולל סיוע לחייבים; קביעת סל שירותי רווחה מחייב וצמצום מנגנון תקצוב מערכת הרווחה בשיטת המצ'ינג; הסדרה חוקית של הטיפול בילדים בסיכון במערכת הרווחה, כולל הבטחת הליך הוגן וייצוג משפטי להורים; קידום הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות.


זכויות המיעוט הערבי: המאבק בחוק הלאום; המאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית; קידום תכנון בחברה הערבית ומאבק בהשלכות של חוק קמיניץ; האזרחים הערבים-הבדווים בנגב: קידום הכרה בכפרים הלא מוכרים, תכנון ותשתיות בכפרים המוכרים, תחבורה ציבורית; הנגשת שירותים בשפה הערבית.


זכויות האדם בשטחים הכבושים: סיפוח דה-יורה ודה-פקטו בשטחים הכבושים, חקיקה ישירה של הכנסת על השטחים והסדרי רישום מקרקעין בשטחים. ראו גם: חקיקה ישירה של הכנסת על השטחים - שאלות ותשובות; הסדרי רישום מקרקעין בשטחים הכבושים - שאלות ותשובות


צמצום המרחב הדמוקרטי: חוק יסוד: הלאום; הגנה על בית המשפט העליון; הגנה על שלטון החוק ומערכת אכיפת החוק; הגנה על התקשורת החופשית ועל ארגוני החברה האזרחית; הגנה על פלורליזם דתי ומאבק בהדרת נשים; חופש הביטוי והמצפון. ראו גם: פסקת ההתגברות - שאלות ותשובות


סוגיות בתחום החינוך: שוויון בחינוך וצמצום פערים: משבר הקורונה ופערים דיגיטליים בחינוך, אי שוויון בחינוך הערבי, תשלומי הורים כבסיס לאי שוויון במערכת החינוך; חינוך לחיים משותפים, לדמוקרטיה ונגד גזענות.


コメント


bottom of page