top of page

להגן על פלסטינים בגדה המערבית מפני אלימות מתנחלים


אילוסטרציה
© Pavel Bernshtam | Dreamstime.com. אילוסטרציה - חיילים בגדה המערבית

מאז מותו של אהוביה סנדק ז"ל מתרחשות בגדה המערבית מדי יום תקיפות אלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים ורכושם. מדי ערב, ובחלק מהימים אף לאור היום, סובלים פלסטינים מחסימות כבישים, יידויי אבנים על כלי רכב ובתים, תקיפות ופגיעות ברכוש. מעדויות שאסף ארגון יש דין עולה שחלק מהעבירות מתבצעות לעיני חיילים, אשר אינם נוקפים אצבע להפסיק את התקיפות ולהגן על הפלסטינים. הם אינם עוצרים או מעכבים את התוקפים, ומסתפקים, במקרה הטוב, בהפרדה בין הצדדים, אך לרוב אינם עושים דבר.


ב-8.2.2021 פנינו יחד עם ארגון יש דין למפקד הצבאי, בדרישה לספק הגנה לפלסטינים מפני אלימות המתנחלים. עורכות הדין רוני פלי מהאגודה לזכויות האזרח ומיכל זיו מיש דין הדגישו את חובתה של ישראל, על פי המשפט הבינלאומי ופסיקת בג"ץ, להבטיח את ביטחונם של תושבי השטחים הכבושים, ולהגן עליהם במיוחד מפני אלימות ואיומים. דרשנו כי מקרי אלימות שבהם חיילים עומדים מנגד יחקרו, וכי ההנחיות יחודדו.


עוד דרשנו לנקוט את כל האמצעים להפסיק את גל האלימות, ובהם:

  • הצבת כוחות קבועים באזורים המועדים לפורענות ותגבור הפטרולים הקיימים

  • מתן הוראות ברורות למפקדים ולחיילים, הפועלים באזורים אלה, באשר לסמכויותיהם ולחובותיהם בנוגע לאכיפת החוק כלפי אזרחים ישראלים מפרי חוק

  • העמדה של אנשי קשר זמינים לטיפול באירועים חריגים בזמן אמת

  • הימנעות משימוש בצווי סגירת שטח יומיים כדי להרחיק פלסטינים או פעילים המסייעים להם, ומתן אפשרות לפלסטינים להגיע לאדמותיהם ללא חשש.

  • בקרה ופיקוח קפדניים על נשק הנמצא בידי מתנחלים.
Comments


bottom of page