top of page

התנהלות המשטרה מול מפגינים באום אל פחם


ב-28.2.2021 פנינו למפכ"ל בעקבות התנהלות המשטרה יומיים לפני כן בפיזור הפגנה ביום שישי באום אל פחם. מתיעוד האירועים ומעדויות שאספנו עולה כי המשטרה פעלה באלימות מופרזת וקיצונית, כולל שימוש במכתז"ית, בואש ורימוני הלם, מול מפגינים שלא נהגו כלל באלימות, ובניגוד גמור לנהליה שלה. התנהלות המשטרה גרמה להסלמה מיותרת של האירועים ולפציעתם של רבים ובכלל זה ראש עיריית אום אל פחם וח"כ ד"ר יוסף ג'בארין.


בפנייה דרשו סיון תהל, רכזת שטח וחופש המחאה, ועו"ד אן סוצ'יו, לפעול בדחיפות לחקירת האירועים ולנקיטה בצעדים כלפי האחראים – הן אלה שנתנו את ההוראות והן השוטרים בשטח. בפנייה נכתב כי "היערכותם המעין-צבאית של השוטרים, שהגיעו למקום כשהם חמושים מראש בארסנל גדול של אמצעים, משקפת התייחסות עוינת ופסולה של המשטרה כלפי המפגינים הערבים. היערכות מסוג זה, כמו גם השימוש המסיבי בכדורי ספוג, רימוני הלם ושלל אמצעים נוספים, עומדים בניגוד גמור לאופן שבו מתנהלת המשטרה מול אוכלוסיות מפגינים אחרות, ומעידים על כשל חמור בהתנהלות המשטרה.


עוד נכתב כי "מהשתלשלות האירועים ברור, כי לא מדובר בחריגה של שוטר כזה או אחר מהנהלים או בהתנהלות בלתי חוקית של שוטרים יחידים, אלא בהוראות 'מגבוה' שיצרו את ההסלמה באירועים וגרמו לפציעתם של מפגינים רבים. מצער לגלות, כי טרם הופנמו מסקנות ועדת אור לפיהן: 'המשטרה חייבת להטמיע בקרב שוטריה את התובנה, כי הציבור הערבי בכללו אינו אויב שלהם, וכי אין לנהוג בו כאויב'".
Comments


bottom of page