top of page

הנגשה לערבית של השירותים של שירות התעסוקה

ב-25.2.2021 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בשמם של שלושה תושבי ירושלים המזרחית ומען – ארגון עובדים, בבקשה שבית המשפט יורה לשירות התעסוקה להנגיש את שירותיו לשפה הערבית. בין היתר דרשנו לתת מענה טלפוני בשפה הערבית במוקד הארצי של השירות, באיכות ובזמינות הזהות למענה הניתן בשפה העברית; לתרגם לערבית את הטפסים המקוונים באתר השירות ולאפשר למלא ולהגיש אותם בערבית; לשלוח מסרונים לדוברי ערבית בשתי השפות – ערבית ועברית; ולתרגם לערבית את מלוא המידע המופיע באתר השירות בעברית.


בעתירה נטען כי במצב הקיים נחסמת גישתו של תושב ערבי שאינו שולט בעברית לשירותים בסיסיים, או שהוא נאלץ להיות תלוי בארגוני סיוע או בקרובי משפחה לצורך גישה לשירותים אלה. מצב זה גורם לפגיעה קשה בזכויות החוקתיות לכבוד, לפרטיות ולקיום בכבוד.


בעקבות העתירה התחייבה המדינה לתקן את המצב. בהודעותיו לבית המשפט ממאי 2022, נובמבר 2022 ומאי 2023 עדכן שירות התעסוקה על השיפורים שנעשו, ובהם תרגום לערבית של התכנים באתר, תרגום טפסים לשפה הערבית ושיפור האפשרות לקבל מענה בערבית במוקד הטלפוני וזמני המענה. הליך ההנגשה של כלל השירותים הדיגיטליים ושל אתר האינטרנט הסתיים ביוני 2023. לפיכך מחקנו את העתירה.בג"ץ 1373/21 בדראן נ' שירות התעסוקה


עו"ד: עביר ג'ובראן דכוור


פסק הדין (מחיקת העתירה), 31.8.2023


קישורים:
העתירה נכתבה בסיוע המתמחה נעם גרינצייג
Comments


bottom of page