להנגיש לערבית את השירותים של שירות התעסוקה

ב-25.2.2021 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בשמם של שלושה תושבי ירושלים המזרחית ומען – ארגון עובדים, בבקשה שבית המשפט יורה לשירות התעסוקה להנגיש את שירותיו לשפה הערבית. בין היתר דרשנו לתת מענה טלפוני בשפה הערבית במוקד הארצי של השירות, באיכות ובזמינות הזהות למענה הניתן בשפה העברית; לתרגם לערבית את הטפסים המקוונים באתר השירות ולאפשר למלא ולהגיש אותם בערבית; לשלוח מסרונים לדוברי ערבית בשתי השפות – ערבית ועברית; ולתרגם לערבית את מלוא המידע המופיע באתר השירות בעברית.


בעתירה נטען כי במצב הקיים נחסמת גישתו של תושב ערבי שאינו שולט בעברית לשירותים בסיסיים, או שהוא נאלץ להיות תלוי בארגוני סיוע או בקרובי משפחה לצורך גישה לשירותים אלה. מצב זה גורם לפגיעה קשה בזכויות החוקתיות לכבוד, לפרטיות ולקיום בכבוד.בג"ץ 1373/21 בדראן נ' שירות התעסוקה


עו"ד: עביר ג'ובראן דכוור


העתירה, 25.2.2021


תגובת שירות התעסוקה, אפריל 2021העתירה נכתבה בסיוע המתמחה נעם גרינצייג