top of page

התנהלות המשטרה במהלך פעולת "חריש" בכפר סעווה


כפר בדווי
כפר בדווי, 2018. צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-22.2.2021 הגיעו כוחות משטרה רבים לכפר סעווה שבנגב, על מנת ללוות פעולת "חריש" לשדות המשמשים לחקלאות, מקור פרנסה ומזון לאוכלוסיה הבדווית המתגוררת במקום. מעדויות שהגיעו אלינו נראה שהמשטרה ביצעה מעצרי שווא של תושבים שהיו במקום תוך שימוש באלימות מופרזת, למרות שהתושבים לא הפעילו כוח או אלימות כלשהי כלפי השוטרים או הכוח שביצע את ה"חריש". עוד עולה מהעדויות כי המשטרה כלאה את העצורים במשך למעלה משש שעות באוטובוס מעצרים ללא גישה למזון או לשירותים, ואף מנעה מהם גישה לטיפול רפואי. על פי העדויות הפגיעה בזכויות העצורים נמשכה גם לאחר הבאתם לתחנת המשטרה, שם נמנעה מהם הזכות להיוועץ עם עורך דין לפני החקירה.


בעקבות העדויות פנינו יחד עם פורום דו קיום לשוויון אזרחי בנגב למפכ"ל המשטרה. עו"ד אן סוצ'יו ורכזת השטח סיון תהל מהאגודה, יחד עם מנכ"לית הפורום חיה נח, בבקשה לחקור את האירועים ולברר את הטענות באשר להפרת זכויות העצורים, וכן לנקוט את הצעדים הנדרשים כדי למנוע הישנות של אירועים מסוג זה.


בתשובת המשטרה נמסר כי בעקבות פנייתנו מונה קצין בודק לבחינת נסיבות האירוע. חלק מטענותינו נדחו, אולם בעקבות התחקיר החליט מפקד מחוז דרום "לנקוט בצעדים, לרבות הפקת לקחים במישור המבצעי".תשובת המשטרה, נובמבר 2021Comments


bottom of page