top of page

ברכת סמי מיכאל, נשיא האגודה, לחגי האביב


תמונת סמי מיכאל עם הכיתוב: "אנו נחושים להמשיך להגן על שלטון החוק ומערכת האכיפה, על התקשורת החופשית, על המוחלשים, על חירויות הפרט, ועל חופש הביטוי והמחאה".
סמי מיכאל. צילום: תום רביב

חברות יקרות וחברים יקרים,

זהו הפסח השני ברציפות שאנו מקבלים את חג החירות במציאות עגומה. טרם נחלצנו מציפורניה של מגפת הקורונה הקטלנית שהרחיבה את מעגלי העוני והותירה מאחוריה משק מדולדל, ועם תשוש ומבולבל כלכלית ופוליטית. אפשר להאשים את הטבע או את הגורל במכה נוראה כזו, אך בשום אופן לא ניתן למחול לקברניטים שאוחזים בהגה השלטון אשר כשלו בניהול אחד המשברים הקשים שפקדו אותנו. בתוך פחות משנתיים אנו האזרחים נקראים ארבע פעמים לבחירות כלליות לכנסת על שום שההנהגה הרקובה לא זכתה באמון העם. בתוך אי יציבות שלטונית בריתות והסכמים הופרו, ארגונים חברתיים התפוררו, מפלגות פורקו, עקרונות דמוקרטיים נרמסו, בית המשפט העליון יחד עם מערכות אכיפת החוק הותקפו באופן נמרץ, בין מרכיבי החברה נפערו שסעים עמוקים וסולידריות חברתית התפוגגה.

בחסות הקורונה נעשו ניסיונות מדאיגים ביותר לפגוע באושיות הדמוקרטיה, בשומרי הסף, בזכויות אדם בסיסיות לרבות הזכות לפרטיות באמצעות העברת מידע רפואי חסוי של אזרחים. ממשלת ישראל הגדילה לעשות כאשר בחרה להפעיל את השירותים החשאים בקנה מידה רחב נגד אזרחים מן השורה. למרות כל אלה עדיין אנו מגדירים את עצמנו כאזרחים למדינה דמוקרטית. אי אפשר לטעון שהאסון המביש הזה התרחש בכוח הנשק. אף אזרח לא הוצא להורג. בתי הכלא לא מלאו אזרחים ישרי דרך ואמיצים. ובכל זאת הדמוקרטיה הישראלית נרמסת מדי יום תחת שלטון נפסד, שהשחיז את נשק השקר והולכת שולל לכדי שלמות שטנית.

אומרים שחבל השקר קצר. זה נכון. אפשר לשכנע תמימים כי השמש שוקעת במזרח, כי מי ביבים מפיצים ניחוח פרחים, כי גנבים הם קדושים וברי לב. אבל האמת תנצח, ואין זו רק אמונה תמימה. אנו באגודה לזכויות האזרח לא מרימים ידיים מול מצגי שווא ומול יוזמות מסוכנות לפגיעה במרחב הדמוקרטי. אנו נחושים להמשיך להגן על שלטון החוק ומערכת האכיפה, על התקשורת החופשית, על המוחלשים, על חירויות הפרט, ועל חופש הביטוי והמחאה. אורך רוח ומאבק חסר פשרות של ארגוני החברה האזרחית הם כמו גשם מבורך הבא להרוות אדמה צחיחה, לפי שתמיד הוא יבוא למרות שנות בצורת ארוכות.

באיחולי חירות לנו ולשכנינו


ובברכת פסח ופסחא שמחים


סמי מיכאל

נשיא האגודה לזכויות האזרחComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page