top of page

לבטל את ההכרזה על אירוע חירום אזרחי ועל עוצר בלוד


אילוסטרציה
© Svershinsky | Dreamstime.com .אילוסטרציה

בעקבות האירועים בלוד הוחלט להפעיל לראשונה חקיקה שעוסקת במתן סמכויות למשטרה לטיפול באסונות המוניים (רעידות אדמה, התפזרות חומרים מסוכנים וכו'), ומכוחה הוכרז על אירוע חירום אזרחי ועל עוצר בעיר. אולם ההכרזה נעשתה על פי הוראה בחוק שלא נועדה להעניק סמכות להתמודד עם הפרות סדר. לפיכך פנינו היום (13.5.2021) לשר הביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה ולמפכ"ל המשטרה, ודרשנו לבטל את ההכרזה ואת העוצר, ולפעול על פי סמכויות המשטרה לטיפול בהפרות סדר.


בפנייה מנתח עו"ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית באגודה, את המצב החוקי, ומסביר מדוע ההכרזה נעשתה שלא בסמכות. הוא מציין כי אפילו היתה סמכות, הטלת עוצר צריכה להיות האמצעי האחרון, לאחר שמוצו כל הכלים האחרים שבידי המשטרה להשלטת סדר ציבורי.


"כולנו שותפים לדאגה בשל אירועי הימים האחרונים", נכתב בפנייה, "אין ספק, כי המשטרה מתמודדת עם אתגרים מורכבים בעיר לוד, וכי יש לה תפקיד קריטי בהגנה על חיי אדם ורכוש ובהשבת הסדר. ואולם, האופן שבו הוחלט לממש זאת אינו כדין. ההכרזה נעשתה על פי הוראה בחוק שלא נועדה להעניק סמכות להתמודד עם אירועים שכאלה. אפילו היתה סמכות, הרי שבידי המשטרה אמצעים סבירים ומידתיים לאכוף את החוק, תחת הטלת עוצר. "
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסComentários


bottom of page