top of page

לקחת אחריות ולעצור את מעגל השנאה!


מפגינה עם שלט: יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ביומיים האחרונים ראינו אלימות ואובדן שליטה של אזרחים וגם של הרשויות.


דווקא עכשיו, כשנראה שאין מי שלוקח אחריות עלינו האזרחים במקרה הטוב, ובמקרה הרע מבעיר את השטח באופן מכוון – זה הזמן שלנו לקחת אחריות על מה שקורה היום, וגם על היום שאחרי. היום שאחרי המהומות יגיע, ואז נצטרך להתמודד עם הקרעים בכל תחומי החיים. כולנו נישאר לחיות כאן, יהודים וערבים, וחייבים למצוא את הדרך לחיות ביחד.


אנחנו באגודה לוקחות ולוקחים אחריות ומציעים למחנכות.ים כלים חינוכיים להתמודדות עם גזענות, שנאה והסתה בכיתה ובבית הספר. מחלקת החינוך פועלת בימי שגרה ובימים של חירום על מנת לתת לאנשי ונשות חינוך תמיכה וליווי מתוך הכרה בתפקידם הקריטי במאבק על המשך קיומה של חברה דמוקרטית בישראל, המוקיעה גזענות וחותרת לחיים משותפים.


מה עוד אפשר לעשות?


לקחת אחריות על הילדים שלנו: הורים – שימו לב, בקבוצות וואטסאפ וטלגרם עוברות הודעות מסיתות שמגייסות את הנוער שלנו ושלכם לפעולות אלימות. כולנו צריכים לקחת אחרית, לגלות ערנות ולא לאפשר למסיתים לנצל את רגשות הפחד והחרדה.


ואפשר גם לקחת אחריות עם שלל יוזמות, החל מגילוי דעת ועד ארגון הפגנות. כל אחת ואחד מאיתנו יכולים להצטרף ליוזמה קיימת, להרים יוזמה חדשה – לקחת אחריות על המרחב המשותף שלנו. בכמה מקומות ברשת מרכזים את היוזמות המתארגנות, למשל כאן, כאן וכאן.bottom of page