top of page

הסרת שלט מחאה מחלון בית מגורים


אילוסטרציה
אילוסטרציה: שלטי "אין קדושה בעיר כבושה" במחאה בשייח ג'ראח, 2010. Rrodrickbeiler | Dreamstime.com ©

בעקבות מקרה שבו שוטרים דרשו מצעיר ירושלמי להסיר שלט מחאה שתלה בחלונו ועליו הכיתוב "אין קדושה בעיר כבושה", פנינו למפכ"ל וליועצת המשפטית של המשטרה. בפנייה דרשו עורכות הדין טל חסין ורעות שאער ורכזת חופש הביטוי והמחאה סיון תהל, שהמשטרה תפסיק לחבל בחוסר סמכות במחאות, גם אם השוטרים אינם מזדהים עם תכניהן.


בפנייה עמדנו על חשיבותו של חופש הביטוי, ובפרט חופש הביטוי הפוליטי, הזוכה להגנה משפטית, וטענו כי המשטרה פעלה בחוסר סמכות. הזכרנו כי הזכות לביטוי אינה מצטמצמת לדעות קונצנזואליות, אלא משתרעת גם על דעות המעוררות התקוממות, סלידה והתנגדות, בין בקרב השוטרים ובין בקרב הציבור. ביקשנו להנחות לאלתר את כל שדרות משטרת ישראל, קציניה ופקודיה, בדבר חובתם לאפשר את המחאה על שלל צורותיה וביטוייה, ולשמור על שלום המפגינים והמוחים בכל דפוס שבו יבחרו לעשות כן.


בתשובת המשטרה לא ניתן מענה ענייני לטענותינו, ונטען באופן כללי כי השוטרים פועלים לטובת הציבור ולשמירה על הסדר הציבורי בהתאם לנסיבות בשטח.

bottom of page