top of page

הרוגר אינו אמצעי לפיזור הפרות סדר אלא כלי נשק חם


אילוסטרציה
© Carrie Martinez | Dreamstime.com

ב-24.6.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה בעקבות דיווחים בתקשורת על כוונת המשטרה להרחיב את השימוש ברובה ה"רוגר" (קוטר 0.22).


רובה הרוגר נכנס לשימוש בגדה המערבית בימי האינתיפאדה הראשונה, ובשנת 2015 אף הורחב השימוש בו לירושלים המזרחית. כבר מראשית השימוש ברוגר בצבא נשמעה ביקורת רבה כלפיו, ובמשך השנים הזהירו בכירים בצבא ובמשטרה כי הרוגר אינו אמצעי לפיזור הפרות סדר אלא כלי נשק חם לכל דבר ועניין, אשר עשוי להוביל לפציעות קשות ואף למוות, ועל כן יש להגביל את השימוש בו. ואכן, לאורך השנים תועדו מקרים רבים שבהם השימוש ברוגר הוביל למותם ולפציעתם של רבים בגדה המערבית.


בפנייתנו טענה עו"ד אן סוצ'יו כי לנוכח כל אלה יש לפסול מכל וכל את סיווגו של הרוגר כאמצעי לפיזור הפרות סדר או את ההתייחסות אליו כאל אמצעי אל-הרג או פחות מקטלני. יש לקבוע כי הרוגר יכול להיות תחליף לנשק חי, ולהחיל עליו את כללי הפתיחה באש. עוד ביקשנו לפרסם לציבור את נוהל השימוש ברוגר, ולכל הפחות את העילות והנסיבות המתירות שימוש באמצעי קטלני מסוג זה.

Comentarios


bottom of page