דרישה מאדם להזדהות כשאין נגדו חשד (נוהל הצגת תעודת זהות)

ב-18.8.2019 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, אגודת יהודי אתיופיה והוועד הציבורי נגד עינויים, בדרישה שבית המשפט יאסור על המשטרה לעכב אנשים ברחוב לצורך הצגת תעודה מזהה, כאשר אין חשד שביצעו עבירה. דרשנו לבטל את "נוהל הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר", שמעגן את הפרקטיקה הבלתי חוקית.

העתירה תקפה את ההתנהלות השיטתית וארוכת השנים של שוטרים לעכב אנשים ברחוב, רק מפני שלתחושתם הסובייקטיבית הם נראים "בעייתיים", לדרוש מהם ללא כל הסבר להציג תעודה מזהה ולבדוק במאגר המשטרתי את המידע אודותם. טענו שהתנהלות זו מנוגדת לזכותו של כל אדם, כי רשויות המדינה לא יתייחסו אליו כאל "חשוד" ולא יגבילו את חירותו באופן שרירותי ובהעדר "סיבה טובה" מספיק. טענו שהתנהלות זו פוגעת בזכות לכבוד, בזכות לשם טוב, בזכות לפרטיות, בזכות לחופש תנועה ובזכות לשוויון.

עוד נטען בעתירה כי הפרקטיקה המשטרתית הזו, שהוכח שהיא נובעת מאפליה בהפעלת סמכויות אכיפה ומפרופיילינג גזעי, מופעלת באופן מוגבר כלפי יוצאי אתיופיה, ערבים ובעלי חזות מזרחית. היא יוצרת תחושה קשה של הדרה, ביזוי והשפלה, ויש לה השלכות חברתיות קשות.

ב-25.1.2021 ניתן פסק הדין. בג"ץ בדעת רוב (הנשיאה חיות אליה הצטרף המשנה לנשיאה מלצר) קיבל באופן חלקי את העתירה, וקבע שחוק החזקת תעודת זהות והצגתה מסמיך את המשטרה לדרוש מאדם להציג תעודת זהות ללא חשד לביצוע עבירה רק לצורך מצומצם ביותר של בירור מידע שקיים בתעודת הזהות או בירור אם אדם הוא בעל תעודת זהות. זאת "על מנת להימנע מתיוגם של אנשים כחשודים בלא סיבה".


בית המשפט קבע גם, בניגוד לעמדת המשטרה, כי דרישת ההזדהות כרוכה בעיכובו של אדם, ומשכך היא כפופה לתנאים שחלים על עיכוב בחוק: חובת השוטר להזדהות בפני המעוכב וחובתו להבהיר את הסיבה לעיכוב.


עוד קבע בית המשפט, כי המשטרה אינה מוסמכת לבצע פעולות שיטור נוספות (תשאול, בדיקת פרטים במסוף המשטרתי וכו') מעבר לבדיקת התעודה עצמה, בהיעדר חשד סביר. משמעות הדבר, כי בדיקת פרטיו של אדם במסוף המשטרתי או במאגרים אחרים, ובכלל זה בדיקת עברו הפלילי של אדם, אסורה בהיעדר חשד סביר לביצוע עבירה.


בית המשפט הורה למשטרה לתקן את הנוהל שמסדיר את סמכותם של שוטרים לדרוש מאדם תעודת זהות בתוך 90 יום בהתאם להוראות פסק הדין.

בג"ץ 5471/19 האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו (האגודה לזכויות האזרח), נסרין עליאן וורדית דמרי-מדר (המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית)

העתירה | נספח: חוות דעת מומחה

החלטה, 13.2.2020


כתב תשובה מטעם המדינה, יולי 2020

עיקרי טיעון מטעם העותרים, ספטמבר 2020


פסק הדין, 25.1.2021


פוסטים קשורים:


"דורשים ממני להזדהות רק בגלל צבע העור שלי", אוגוסט 2019

קישורים:

אילת כהנא, משה ארבל לאמיר אוחנה: אפשר לקביעת בג"ץ להתקיים, מקור ראשון, 11.2.2021

משה גורלי, שיטור יתר? בג"ץ יכריע מתי מותר לשוטר לבקש תעודת זהות, כלכליסט, 15.1.2020

מיכל פעילן, עתירה לבג"ץ: לשים סוף לעיכובים המשטרתיים ללא סיבה, החדשות 12, 19.8.2019

העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהללא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו