הפרדה במוסדות חינוך בתל אביב-יפו

ב-3.8.2021 עתרנו לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשמם של כ-650 ילדים מבקשי מקלט והוריהם, וכ-100 הורים לתלמידים אזרחי ישראל, בדרישה להפסיק את ההפרדה הפסולה במוסדות החינוך בעיר. העתירה הוגשה גם בשם האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט וספריית גן לוינסקי, באמצעות האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.


בעתירה נכתב כי בעיר פועלים ארבעה בתי ספר יסודיים וכ-60 גני ילדים שבהם מתחנכים רק ילדי מבקשי מקלט, רובם ממוצא אריתריאי. נטען כי מדיניות ההפרדה במסגרות החינוך סותרת את הדין ואת פסיקת בתי המשפט, ופוגעת בלב הזכות לשוויון, לשוויון הזדמנויות בחינוך, לזכות לחינוך הולם, לעקרון טובת הילד ולזכותם לכבוד של ילדים אלה ושל הוריהם. עוד נכתב כי ההפרדה המתבצעת במסגרות החינוך בין ילדי מבקשי מקלט לילדים אזרחי ישראל, בין "שחורים" ל"לבנים", אינה יכולה להמשיך ולהתקיים במדינת ישראל הדמוקרטית קרוב ל-70 שנים לאחר שניתן פסק הדין המכונן בעניין Brown v. Board of Education, אשר הכלל שקבע, לפיו "נפרד אינו שווה" קנה לו אחיזה במשפט הישראלי.


העירייה מצדיקה את הרישום והשיבוץ במוסדות ייעודיים, סגרגטיביים, בכך שהיא פועלת בהתאם לתקנות הרישום, המחייבות רישום תלמידים במוסדות חינוך הקרובים לביתם. לטענתה, מאחר שאוכלוסיית מבקשי המקלט מתרכזת בשכונות דרום העיר, זוהי גזירת גורל ולא הפרדה אסורה. משרד החינוך מעניק לכך גיבוי. בעתירה נטען שטענה זו, הפסולה נורמטיבית נוכח תוצאותיה, אינה מתיישבת עם העובדות ועם הוראות הדין. ילדי מבקשי מקלט נשלחים למוסדות חינוך ייעודיים אף שקיימים אחרים, בהם לומדים אזרחי ישראל, הסמוכים יותר לבתיהם; ותקנות הרישום מתירות חריגה מעקרון קרבת מקום המגורים, בין היתר מטעמי של מדיניות חינוכית.


בעתירה הובאו תצהירים של הורים וחוות דעת של מומחיות ומומחים בחינוך ובפדגוגיה, בפסיכולוגיה קוגניטיבית, בנוירולוגית ילדים ובהתפתחות הילד, וממצאי מחקרים בחינוך שהתבצעו בישראל ובעולם. כל אלה מלמדים על הנזקים הקשים שנגרמים לילדי מבקשי המקלט בשל רישומם ושיבוצם במוסדות חינוך נפרדים - השפלה קשה ותיוג חברתי, נזקים חינוכיים וקוגניטיביים, ופגיעה אנושה בהתפתחותם התקינה- ועל הצורך הדחוף בשילוב ילדי האוכלוסייה הזרה בכיתות אינטגרטיביות, לצד ילדים אזרחי המדינה. חוות הדעת והמחקרים בתחום מלמדים עוד, כי מדיניות שילוב מושכלת תורמת לכלל אוכלוסיית התלמידים, ותיקים וחדשים, כמו גם לפירוק סטריאוטיפים ודפוסים גזעניים בחברה כולה, ועשויה לחסוך הון עתק לקופת הציבור בשל הסללתם של האחרונים למסגרות חינוך מיוחד, אף שפוטנציאל ההתפתחות של מרביתם המכריע תקין לחלוטין.


ב-26.7.2022 דחה בית המשפט את העתירה. בית המשפט קבע כי מדיניות העירייה לשבץ ילדים לבתי ספר על פי קרבה למקום מגוריהם היא חוקית, ולא הוכח שהיא פועלת ממניעים זרים. בית המשפט נמנע מלהתייחס לשאלה העיקרית שניצבה לפתחו - חוקיותם של מוסדות חינוך נפרדים, נוכח הכלל שעוגן בפסיקת בית המשפט העליון, ולפיו נפרד אינו שווה.עת"מ 7240-08-21 בראון (קטין) נ' ראש עיריית תל אביב-יפו


עו"ד: טל חסין (האגודה לזכויות האזרח), הרן רייכמן (הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה)


העתירה, אוגוסט 2021


תגובה מקדמית מטעם עיריית תל אביב-יפו, אוגוסט 2021


תגובת העותרת, אוגוסט 2021


הסדר דיוני, ספטמבר 2021


הודעה ובקשה מטעם המדינה, דצמבר 2021


עיקרי טיעון מטעם העותרים, מאי 2022


פסק הדין, 26.7.2022קישורים:


טל חסין והרן רייכמן, הקיץ נלמד אם ת"א היא מעוז של ליברליות או סגרגציה גזעית, זמן ישראל, 20.6.2022


בר פלג, עיריית ת"א הסכימה לרשום מבקשי מקלט שעתרו נגדה לבתי ספר במרכז ובצפון העיר, הארץ, 5.9.2021


מאשה אברבוך, מחאת מבקשי המקלט: "לאיזה הישג אפשר להביא כיתה שלמה שלא יודעת עברית?", המקום הכי חם בגיהנום, 2.9.2021


בר פלג, מאות מבקשי מקלט עתרו נגד ההפרדה בין ילדיהם לילדי ישראלים בבתי ספר בתל אביב, הארץ, 3.8.2021


העתירה נכתבה בסיועם של הסטודנט שחף ינון והמתמחה שירה אייל