top of page

רישום ילדים מבקשי מקלט למוסדות חינוך בלוד

ב-29.8.2021 עתרו האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה לבית המשפט לעניינים מינהליים, בשמם של חמישה ילדים מבקשי מקלט והוריהם המתגוררים בלוד, ושל ארגון א.ס.ף. העתירה הוגשה נגד עיריית לוד ומשרד החינוך, לאחר שראש עיריית לוד החליט שלא לרשום את הילדים העותרים למערכת החינוך בעיר בשל מוצאם ומעמדם בישראל.


משרד החינוך הורה לעירייה לשלב את הילדים במערכת החינוך אך ראש העירייה סירב לעשות זאת במטרה למחות נגד היעדר תקצוב מספק ממשרד החינוך הנדרש לקליטת ילדי מבקשי מקלט בבתי הספר ובגנים בלוד. לעמדתנו מאבקו של ראש העירייה לתוספת תקציב עבור ילדי מבקשי מקלט הוא מוצדק, אך הוא אינו יכול להתבצע על גבם של הילדים, תוך פגיעה קשה ובלתי חוקית בזכויותיהם לחינוך, לשוויון ולכבוד.


בעתירה הודגש בין היתר כי הזכות לחינוך וחובת הרשויות לספקו חלות על כל ילדה וילד המתגוררים בישראל, ללא קשר למוצאם, צבע עורם או מעמדם במדינה. כך קובע חוזר מנכ"ל משרד החינוך וכך גם הוכרע בפסיקה לא פעם. לפיכך מוטלת על עיריית לוד החובה לרשום את כלל הילידים מבקשי המקלט בעיר למוסדות החינוך באופן שוויוני.


מיד עם הגשת העתירה מיהרה העירייה לרשום את הילדים העותרים, אולם בינתיים נודע על ילדים נוספים שאינם רשומים, ואנו מנסים למצוא עבורם פתרון.עת"ם 63926-08-21 הגוס נ' ראש עיריית לוד


עו"ד: טל חסין (האגודה לזכויות האזרח), הרן רייכמן (הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך)


העתירה, אוגוסט 2021
Comments


bottom of page