top of page

אימונים צבאיים ברחובות אום אלפחם


בית ספר באום אלפחם
Photo by Almog, Wikimedia (public domain) .בית ספר באום אלפחם

ב-10.11.2021 נכנסו חיילים ונגמש"ים לאום אלפחם, העיר הערבית השנייה בגודלה במדינה המונה כ-56,000 תושבים, וקיימו בה אימון שמדמה לחימה בחיזבאללה בכפרי דרום לבנון. הכוחות פטרלו בסמטאות העיר ועברו בסמוך למוסדות חינוך בשעת פיזור התלמידים הביתה. מסרטונים שעלו לרשתות החברתיות עולה, כי נגמ"שים וכלי רכב צבאיים נוספים המשיכו להסתובב בעיר אף בשעות הלילה, בינות לתושבים, למכוניות ולבתי מגורים.


עורכות הדין טל חסין וגדיר ניקולא מהאגודה פנו לשר הביטחון, לרמטכ"ל ולמפקד פיקוד צפון בבקשה לבטל את המשך האימון בעיר ולאסור לאלתר על ביצוע אימונים צבאיים ביישובים, בכפרים ובשכונות ערביות. בפנייה נטען כי תרגילים צבאיים שמתבצעים ביישובים הערביים בישראל פוגעים בזכויותיהם של האזרחים הערבים לכבוד, לביטחון ולזהות, מלבים את תחושות ההדרה וההפליה בקרב החברה הערבית, ומעצימים את דימוייה בקרב כלל הציבור כגיס חמישי וכאויב.


"ההחלטה לערוך אימון אוגדתי בלב עיר ערבית לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומעידה על שיקול דעת פסול, תוך הפגנת אטימות מרשימה וניכור מוחלט לאוכלוסייה המקומית, לביטחונה, לזהותה ולרגשותיה", נכתב בפנייה. "כניסת חיילים ורכבים צבאיים לעיר ערבית, דימוי רחובותיה לשדה קרב, הפרסומים שהתלוו לעניין בדבר 'כיבוש' אום אלפחם וההקבלה בינה לבין כפרי דרום לבנון, המוגדרים על-ידי מדינת ישראל כ'שטח אויב', אינם משאירים מקום לדמיון בדבר האופן בו נתפסים ומוצגים האזרחים הערבים בכלל ותושבי אום אלפחם בפרט. מסר זה עובר לא רק לתושבי העיר אלא לכלל אזרחי המדינה".

Comments


bottom of page