top of page

תגובת האגודה על סגירת הארגון הרוסי ממוריאל

האגודה לזכויות האזרח עומדת בסולידריות לצד ארגון ממוריאל, ארגון זכויות האדם הוותיק והמוערך ברוסיה, ומביעה מחאה חריפה כנגד החלטת השלטונות ברוסיה לסגירת הארגון.


רדיפת ארגוני זכויות אדם היא פרקטיקה של משטרים אפלים, ויש להתייצב נגדה באומץ. גם בישראל, כידוע, הכריז לפני מספר שבועות שר הביטחון על שישה ארגונים פלסטינים הפועלים בגדה המערבית כארגוני טרור, זאת מבלי להציג ראיות או הוכחות לאישום החמור.

הוצאה אל מחוץ לחוק וסגירת ארגונים פוגעת אנושות במגיני זכויות אדם ובארגוני החברה האזרחית, ומבקשת להשתיק את אלה הפועלים להגנה על זכויות בני עמם. אל מול מעשים אלו יש להשמיע קול צלול וברור נגד ההשתקה והרדיפה.Comments


bottom of page