top of page

הרחבת חוק ועדות הקבלה


אילוסטרציה
© Serbysh | Dreamstime.com

ניסית להתקבל ליישוב קהילתי ולא עברת את ועדת הקבלה? העדות שלך יכולה לעזור לנו להיאבק בתופעה.

יש להמתין מספר שניות לעליית הטופס. אם נתקלת בבעיה, אפשר למלא את הסקר גם כאן

"חוק ועדות קבלה" העניק ליישובים קהילתיים קטנים בנגב ובגליל (לרבות שכונות קהילתיות שהן הרחבות של קיבוצים ומושבים), סמכות ייחודית ושנויה במחלוקת לבצע הליך של מיון וקבלה של תושבים חדשים. ב-2011, כשהחוק עבר, עתרנו נגדו לבג"ץ, אך העתירה נדחתה בטענה שאינה "בשלה" להכרעה. כעת עבר תיקון לחוק, המרחיב את היישובים שיכולים למיין מועמדות ומועמדים לקבלה ליישוב באמצעות ועדות קבלה. במקום שהחוק יחול רק על יישובים של עד 400 משפחות בנגב ובגליל, הוא חל כעת על יישובים של עד 700 משפחות, וגם באזורים נוספים ובהתנחלויות.


האגודה לזכויות האזרח מתנגדת נחרצות לחוק. לעמדתנו אין הצדקה לקיים הליך קבלה ביישובים שאופיים הדומיננטי הוא פרברי ושאינם מהווים צורת התיישבות מיוחדת. במדינה דמוקרטית קיימת לכל אזרח זכות לגור בכל מקום שירצה, כחלק מכבוד האדם, והכפפת זכות זו להליך מיון פולשני וחטטני מחייבת הצדקה כבדת משקל.


יתרה מזאת, הליך המיון בוועדות הקבלה מבוסס על עילות רחבות ועמומות, כמו "התאמה לחיים בקהילה" או "התאמה למרקם חברתי תרבותי" של היישוב. עילות כאלה מהוות פתח לשרירות ולהפליה אסורה, מודעת או לא מודעת, ולעיתים סמויה. נוסף על כך, עצם קיומן של ועדות הקבלה, ושל הליכי סינון לא פורמליים רבים נוספים, יוצר "אפקט מצנן" שמרתיע אנשים רבים מלנסות בכלל להתקבל למאות יישובים בארץ. לפיכך יש לבטל את החוק או לצמצמו. לעניין ההתנחלויות, הכנסת כלל אינה מוסמכת לחוקק חוק שיחול בשטחים הכבושים.
קישורים:Comments


bottom of page