top of page

האגודה לקצא"א: הפסיקו לעקוב אחר פעילי אקלים


מפגינים עם שלטים: משבר האקלים פוגע בביטחון, אקלים או כלום
אילוסטרציה: מצעד האקלים 2021, תל אביב. צילום: שתיל-סטוק

על פי דיווח בתקשורת ועדויות של פעילי.ות אקלים, נציג של חברת קצא''א נכנס לקבוצות השיח של הפעילים מבלי שהוזמן ומבלי לזהות את עצמו כפועל מטעם החברה. לאחר שזוהה, אותו נציג הוצא מפורום הדיון, ובהתכתבות עמו ניסה לשכנע את הפעילים לחדול מקיום המחאה נגד פעילות החברה.


בעקבות הדיווחים פנינו לחברת קצא"א ודרשנו שתתחייב לחדול לחלוטין ובאופן מידי מהפרקטיקה של שליחת נציגים מטעם החברה להאזין לפעילי מחאה או לאסוף מידע על השיח המתקיים ביניהם. בפנייה ציינו עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, וסיון תהל, רכזת השטח וחופש המחאה, כי קצא''א היא חברה בבעלות ממשלתית הפועלת המבצעת תפקידים, מפעילה מתקנים בבעלות ממשלתית ומעניקה שירותים שונים מכוח הסכמיה עם המדינה. החברה עושה שימוש בקניין הציבורי במסגרת פעילותה, ומקורן של הכנסותיה, בין היתר, בקופה הציבורית. בהתאם לכך חלות עליה חובות מתחום המשפט הציבורי והמנהלי, ובהן חובה מוגברת לנהוג בהגינות ובאופן שמכבד את הערכים הדמוקרטיים בהתנהלותה הציבורית. יתר על כן, החברה מחויבת לכבד את זכויות הפרט המוגנות בחוקי היסוד, ובהן הזכות לחופש הביטוי.


"האזנה ומעקב אחר שיחות המתנהלות בין פעילים בפגישות זום או בשיחות ווטסאפ, כאשר הגורם המאזין נותר סמוי ואינו מגלה את זהותו או מטרתו ומטעם מי הוא פועל, יוצרת אפקט מצנן לחופש הביטוי. הידיעה שמעשיהם ודבריהם עלולים להיות חשופים למעקב עלולה להרתיע מפגינים ופעילים מפני השתתפות במחאה במרחב הציבורי ומפני הבעת דעותיהם באופן חופשי גם בשיחות סגורות", נכתב בפנייה. "אין זה מסמכותה של החברה לפעול כדי להרתיע או להניא אזרחים מפני השמעת עמדותיהם או מארגון או השתתפות במחאה".
Comments


bottom of page