top of page

להנפיק תו ירוק לפלסטינים שחוסנו או החלימו ושוהים בישראל בהיתר


אילוסטרציה
© Scaliger | Dreamstime.com

לאגודה לזכויות האזרח הגיעו פניות של פלסטינים, בני משפחה של אזרחים ותושבים ישראלים, אשר שוהים בישראל בהיתר כדין, לעתים במשך שנים, ומבוטחים בהסדר מיוחד של ביטוח בריאות ממלכתי באמצעות קופות החולים. למרות שחוסנו נגד קורונה או החלימו ממנה, הם אינם זכאים ל"תו ירוק" רק משום שהם בעלי מספרי זהות פלסטינים.


ב-2.1.2022 פנינו לשר הבריאות בבקשה לאפשר לאלתר הנפקת תו ירוק למבוטחים פלסטינים אשר חוסנו או החלימו בישראל, ופרטיהם בידי קופות החולים המבטחות. בפנייה ציינה עו"ד רעות שאער כי התו הירוק נחוץ למימוש שורה של זכויות יסוד, לרבות חופש העיסוק, קבלת שירותים, כניסה למוסדות, פעילות פנאי ועוד. נוסף על כך, מניעת הנפקת תו ירוק עבור מי שזכאים לו אך בשל מוצאם גוררת תחושת השפלה ועלבון, ופוגעת בזכות לכבוד ושוויון. עו"ד שאער הדגישה כי למדיניות משרד הבריאות אין כל עיגון בחוק, וכמובן שאין הצדקה עניינית להבחין בין מחוסנים בהסתמך על מוצאם.
Comments


bottom of page