top of page

אפליית נשים בתקציבים ובגישה למתקני ספורט בנתניה

ב-4.1.2022 הגשנו יחד עם שדולת הנשים בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לעתירה שהגישו קבוצות הנשים בכדורגל ובכדורסל בנתניה נגד אפלייתן בתקציבים ובגישה למתקני ספורט בהשוואה לקבוצות ספורט הגברים בעיר.


בבקשה מתוארת האפליה רבת השנים של ספורט הנשים בישראל, והשלכותיה על ילדות, נערות ונשים. כמו כן מתוארים מנגנוני התמיכה של עיריית נתניה בקבוצות הספורט, היוצרים הטיה מובנית לטובת קבוצות הגברים, שנהנות מתקציבים גדולים הרבה יותר מאלה שלהן זוכות קבוצות הנשים. היעדר תקציבים ראויים וחלוקה לא שוויונית של המתקנים הקיימים גורמים לפגיעה בפעילויות ספורט תחרותיות לילדות. מחסור בספורטאיות מצטיינות ומטופחות מגיל צעיר גורר הישגים בינוניים והיעדר עניין ציבורי וחסויות, שיוצרים ביקושים נמוכים לפעילויות ספורט תחרותיות וקבוצתיות לילדות ונערות, מחסור בדמויות לחיקוי עבור ילדות העוסקות בספורט, וחוזר חלילה.עת"מ 29092-06-21 עמותת מועדון כדורגל בנות נתניה נ' עיריית נתניה

עו"ד: רעות שאער (האגודה לזכויות האזרח), גלי זינגר (שדולת הנשים)
Commenti


bottom of page