top of page

לבטל את מינויו של שי מזרחי לשופט בבית הדין למשמעת של המשטרה


אילוסטרציה
© Doveloupo | Dreamstime.com

בחדשות כאן 11 פורסם שסנ"צ שי מזרחי, שפיקד בעבר על תחנת קריית מלאכי, מונה לשופט בבית הדין למשמעת של המשטרה. מזרחי הועבר מתפקידו כמפקד התחנה אחרי שנחשפו עדויות על גזענות קשה, השפלות ואלימות מצד שוטרי התחנה כלפי יוצאי אתיופיה. בנוסף, נחשף גם שבתחנה שונו רישומים של עבירות פליליות כדי לייצר מצג שווא של ירידה בפשיעה בעיר.


האגודה לזכויות האזרח, אגודת יהודי אתיופיה, הוועד נגד עינויים והקליניקה לרב תרבותיות באונ' העברית פנו למנהלת מחלקת המשמעת במשטרה, ודרשו לבטל לאלתר את המינוי. בפנייה נטען שמדובר בהחלטה בלתי סבירה בעליל, שמשקפת זלזול בכבוד האדם ומשדרת מסר של סלחנות להתנהגות גזענית ואלימה כלפי יוצאי אתיופיה. בנוסף, מינוי זה פוגע באמון הציבור במשטרת ישראל, בימים בהם אמון הציבור במשטרה נמצא ממילא בשפל.
Commentaires


bottom of page