top of page

34 מעונות יום בחיפה – 0 עבור האוכלוסייה הערבית


אילוסטרציה
© Inna Reznik | Dreamstime.com

אחד התנאים שמציב משרד החינוך להכרה במעון יום ולמתן סמל מעון, שמאפשר סבסוד של שכר הלימוד עבור ההורים, הוא מבנה קבוע שבו המעון מנוהל. בעיר חיפה קיימים כיום 34 מעונות יום מוכרים ובעלי סמל בפיקוח משרד החינוך ובסבסוד משרד הרווחה, לפחות עשרים ושמונה מתוכם פועלים במבנים שהוקצו על ידי העירייה או במבנים בבעלות ממשלתית – וכולם מופעלים בהתאמה לשונית ותרבותית לאוכלוסייה היהודית. נכון להיום, העירייה אינה מקצה אפילו מבנה אחד שישמש להפעלת מעון יום מוכר ומסובסד עבור האוכלוסייה הערבית בעיר – בחוסר הלימה מוחלט לחלקה היחסי של האוכלוסייה הערבית בחיפה וחרף הצורך הגדול והדרישה הציבורית לשירותי זה: למעלה מ-11.5% מאוכלוסיית העיר חיפה היא ערבית, ומקרב פעוטות בגילאי 3-0 כ-18% הם ערבים.


ב-10.2.2022 פנינו לראשת עיריית חיפה בדרישה להקצות מבנים ולהגיש למשרד הרווחה בקשה לתקציבי בינוי למעונות יום לפעוטות עבור האוכלוסייה הערבית בעיר. עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה, ציינה כי ההיעדר המוחלט של מסגרות מפוקחות עבור פעוטות ערביים פוגע בזכויות היסוד של הורים ופעוטות ערבים לשוויון ולהקצאה שוויונית של משאבים ותקציבים. ברמה המעשית, היעדר נגישות למעונות יום מוכרים ומסובסדים מטיל הוצאות נוספות ומכבידות על משקי הבית הערביים, הנאלצים לפנות למעונות פרטיים ויקרים, ומהווה חסם ליציאתם של הורים, ואימהות בפרט, לשוק העבודה. כמו כן נפגעת זכותם של פעוטות ערבים לחינוך שוויוני ואיכותי בשנות החיים הראשונות והקריטיות להתפתחותם.
コメント


bottom of page