top of page

התנכלויות שוטרים למפגינים המניפים דגל פלסטין

עתירה ראשונה


ב-23.2.2022 עתרנו לבג"ץ נגד מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז ירושלים ופרקליט המדינה, בדרישה לעצור את ההתנכלויות נגד מפגינים.ות הנושאים דגל פלסטין. בעתירה דורשת האגודה להורות באופן מפורש על הפסקת החרמת דגלי פלסטין במחוז ירושלים בכלל, ובמשמרת המחאה השבועית בשייח ג'ראח בפרט, וכן להודיע כי פתיחה בחקירה בשל אירוע שהחל בהנפת דגל פלסטין ובהתנגדות להחרמתו מותנית באישור פרקליט המדינה.


בעתירה מובאת שורה ארוכה של סרטונים מהשנים האחרונות הממחישים את הפרקטיקה המשטרתית של רדיפת הדגל – בין אם הוא נישא בידי מפגינים.ות, מתנוסס לצד בתים, מעטר פרטי לבוש ואף כשמדובר בצרור בלונים בצבעי הדגל. בעתירה נטען כי רדיפת הדגל והמפגינים, לעתים באלימות ותוך שלילת חירותם, פוגעת בזכות לחופש הביטוי, לאוטונומיה מחשבתית ובזכות לזהות של תושבי העיר הפלסטינים.


בעתירה נכתב, כי בית המשפט העליון כבר קבע בשלל פסיקות כי לא מגבילים את הזכות לביטוי אלא אם קיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה וממשית בשלום הציבור, אולם המשטרה מתעלמת מהוראות הדין. ההתנהלות המשטרתית מצביעה על מדיניות פסולה שכל מטרתה היא לסלק את הדגל מהמרחב הציבורי, גם כאשר לא מתקיים ולו שמץ חשש לשלום הציבור. התנהלות זו גם מנוגדת להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שקבע שאין לפעול באופן גורף להסרת דגלי פלסטין ולהעמדה לדין בגין הנפתם.


ב-7.11.2022 דחה בג"ץ את העתירה, תוך שהוא רושם לפניו את הצהרת המדינה כי המשטרה פועלת לרענן בקרב השוטרים בשטח את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שלפיהן מותר לפגוע בדגל ובנושאיו רק במקרי קיצון, כשיש חשש גבוה לכך שהנפתו תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור.


בג"ץ 1386/22 דיאב נ' מפכ"ל משטרת ישראל

עו"ד: טל חסין


תשובת המדינה, ספטמבר 2022

פסק הדין, 7.11.2022פניות האגודה לאחר פסק הדין


1. מאז פרצה המחאה נגד ההפיכה המשפטית בדצמבר 2022, חזרה המשטרה לדפוס של התנכלות שיטתית ונמשכת נגד הדגל ומניפיו. ב-4.4.2023 פנינו למפכ"ל בבקשה שיפעל להנחלה ולריענון של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין דגל פלסטין בקרב השוטרים, בהתאם להתחייבות המשטרה בעתירה. תשובת המשטרה, 30.4.2023


2. ב-19.4.2023 פנינו לראש עיריית תל אביב, לאחר שפקח עירוני החרים דגל פלסטין ממפגין ללא סמכות. תשובת העירייה, 23.5.2023


3. ב-30.4.2023 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה, בעקבות ריבוי המקרים שבהם שוטרים אסרו על מפגינים להניף את הדגל או לשאת שלטים שבהם הוא מופיע, דרשו מהם להזדהות והחרימו את הדגלים.


עתירה שנייה


ב-17.7.2023 עתרנו בשנית לבג"ץ נגד מפכ"ל המשטרה, בדרישה שיורה לשוטרים להימנע מלקיחה ומהחרמה של דגלי פלסטין. בעתירה הובאו עדויות וסרטונים רבים, המלמדים כי למרות התחייבותה של המשטרה לרענן את הנהלים, ההתנכלות לדגל ולמניפיו ממשיכה להתרחש באופן שגרתי בחיפה ובירושלים, ולעתים ביישובים נוספים. האיסור להניף את הדגל, שמלווה לעיתים באלימות משטרתית, מתבצע במחאות שמרביתן שקטות ושלוות, ללא קשר לאופייה של המחאה ומבלי שנשקפת מהן כל סכנה לשלום הציבור. לפיכך דרשנו שהמפכ"ל יבהיר בהנחיה מפורשת בכתב כי יש לאפשר למפגינים להניף את דגל פלסטין, וכי אין בהנפת הדגל כשלעצמה גילוי הזדהות עם ארגון טרור והסתה לטרור, בהתאם להנחיות היועץ המשפט לממשלה.


העתירה נדחתה.


בג"ץ 5442/23 עבאס נ' מפכ"ל משטרת ישראלקישוריםהפניות והעתירות נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחים אייל לוריא פרדס, אופק אזולאי, לילה אתר והילה שרוןComments


bottom of page