התנכלויות שוטרים למפגינים המניפים דגל פלסטין

ב-23.2.2022 עתרנו לבג"ץ נגד מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז ירושלים ופרקליט המדינה, בדרישה לעצור את ההתנכלויות נגד מפגינים.ות הנושאים דגל פלסטין. בעתירה דורשת האגודה להורות באופן מפורש על הפסקת החרמת דגלי פלסטין במחוז ירושלים בכלל, ובמשמרת המחאה השבועית בשייח ג'ראח בפרט, וכן להודיע כי פתיחה בחקירה בשל אירוע שהחל בהנפת דגל פלסטין ובהתנגדות להחרמתו מותנית באישור פרקליט המדינה.


בעתירה מובאת שורה ארוכה של סרטונים מהשנים האחרונות הממחישים את הפרקטיקה המשטרתית של רדיפת הדגל – בין אם הוא נישא בידי מפגינים.ות, מתנוסס לצד בתים, מעטר פרטי לבוש ואף כשמדובר בצרור בלונים בצבעי הדגל. בעתירה נטען כי רדיפת הדגל והמפגינים, לעתים באלימות ותוך שלילת חירותם, פוגעת בזכות לחופש הביטוי, לאוטונומיה מחשבתית ובזכות לזהות של תושבי העיר הפלסטינים.


בעתירה נכתב, כי בית המשפט העליון כבר קבע בשלל פסיקות כי לא מגבילים את הזכות לביטוי אלא אם קיימת ודאות קרובה לפגיעה קשה וממשית בשלום הציבור, אולם המשטרה מתעלמת מהוראות הדין. ההתנהלות המשטרתית מצביעה על מדיניות פסולה שכל מטרתה היא לסלק את הדגל מהמרחב הציבורי, גם כאשר לא מתקיים ולו שמץ חשש לשלום הציבור. התנהלות זו גם מנוגדת להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שקבע שאין לפעול באופן גורף להסרת דגלי פלסטין ולהעמדה לדין בגין הנפתם.בג"ץ 1386/22 דיאב נ' מפכ"ל משטרת ישראל

עו"ד: טל חסין


העתירהקישורים:


פניות האגודה לזכויות האזרח למשטרה לפני הגשת העתירההעתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה אייל לוריא פרדס