top of page

פנינו למבקר המדינה: ראוי לקיים ביקורת על פעילות מג"ב במשטרה


אילוסטרציה
© Yosef Yahav | Dreamstime.com

משמר הגבול (מג"ב) הוא יצור כלאיים צבאי-משטרתי, המורכב בחלקו הגדול מחיילים, ואשר לוחמיו עוברים הכשרה צבאית ומצוידים באמצעי כוח מרחיקי לכת. למרות זאת, מג"ב פועל במגוון תחומי שיטור ואכיפה "אזרחיים", ותפקידיו מורחבים כל העת תוך טשטוש בין ההיבטים ה"ביטחוניים" ל"אזרחיים". זאת ועוד, הרחבת תפקידי מג"ב לאורך השנים יצרה מצב שבו עיקר פעילות היחידה בתוך גבולות המדינה ממוקד בחברה הערבית, בעוד שהאוכלוסייה היהודית תתקל לעיתים רחוקות בלבד בשוטרי מג"ב. פעילות מג"ב בחברה הערבית צפויה להתרחב עוד יותר בשנה הקרובה בעקבות יישום "התוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית", והדבר צפוי להוביל להרחבת מעורבות לוחמי מג"ב באכיפה הפלילית "הרגילה".


על אף שמג"ב מהווה כיום כחמישית מהכוח המשטרתי, הוא לא זכה לפיקוח ולביקורת משמעותיים בשנים האחרונות בדו"חות מבקר המדינה, ומעט מאד ידוע על יחידה זו. לפיכך פנינו למבקר המדינה בעניין הצורך לקיים ביקורת על פעילות היחידה במשטרה. בפנייה מנו עורכות הדין ג'דיר ניקולא ואן סוצ'יו שורה של סוגיות שראוי שהמבקר יבחן, ובהן: ההסמכה של מג"ב לפעול בגבולות המדינה בפעילות שיטור רגילה מול אזרחים ותושבים; הליך הרחבת התפקידים המוטלים על מג"ב; ההבחנה בין פעילות בפן הצבאי-ביטחוני לבין פעילות בפן האזרחי-שיטורי בעבודת היחידה ובנהליה; מנגנון האחריותיות של שוטרי מג"ב; הפעילות מול החברה הערבית ותושבי ירושלים המזרחית; הטיפול בהפגנות והפרות סדר.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדס


Commentaires


bottom of page