מי שומר על ילדי הגן בירושלים המזרחית?


בית הספר הלותרני בבית חנינא
בית הספר הלותרני בבית חנינא: ללא מדרכות, מעברי חציה או תמרורים. צילום: מוהנד ענאתי, ACRI

בשל כך שילדים הם אוכלוסייה פגיעה, מועדת לתאונות דרכים, ובשל העומס והצפיפות סביב מוסדות חינוך, קיימות הנחיות מדויקות של משרד התחבורה להסדרת התנועה בסביבתם. אלה כוללות מעברי חציה, אזורי קליטה והורדה של תלמידים, מדרכות עם מעקות ותמרור הולם, הממתן את התנועה ומתריע מפני ילדים בדרך. ממצאי בדיקה שערכו ב-17 גנים ובתי ספר בשמונה שכונות שונות במזרח ירושלים מעוררים דאגה: בסביבות רובם אין מעברי חציה, אזוורי הורדה ומעקות, תמרורים ושילוט מתאים, וליד ארבעה מהם אין אפילו מדרכות.


בפנייה ששלחנו לראש עיריית ירושלים ולראש מנהל החינוך בשם ועד ההורים של תלמידי ירושלים המזרחית, הדגישה עו"ד טל חסין כי האחריות בנושא היא של העירייה, שלה הוקנו בחוק הסמכויות והחובות הנוגעות לרחובות ולמדרכות, להצבת תמרורים ולקביעת הסדרי תנועה אחרים בתחום השיפוט שלה. לפיכך דרשנו שעיריית ירושילם תערוך בדחיפות בדיקה שיטתית ומקיפה של הסדרי הבטיחות הנוהגים סביב בתי הספר וגני הילדים בעיר בכלל ובשכונות ירושלים המזרחית בפרט, וכי תפעל לאלתר להסדרתם של מעברי חציה, להתקנת פסי האטה, להצבת גדרות חוצצות על המדרכות בכניסות לבתי הספר ולגנים ולהצבת תמרור הולם.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 24.3.2022הפנייה נכתבה בסיוע רכז השטח מוהנד ענאתי