top of page

לתקן ליקויי בטיחות בסמוך למוסדות חינוך בירושלים המזרחית

האגודה לזכויות האזרח ואיחוד הורי תלמידי בתי הספר של מזרח ירושלים עתרו ב-14.8.2022 לבית המשפט לעניינים מנהליים, בדרישה לחייב את עיריית ירושלים לתקן ליקויים קשים בהסדרי הבטיחות סביב מוסדות חינוך בשכונות מזרח העיר עוד לפני פתיחת שנת הלימודים.


בדיקה שביצעה האגודה בסביבתם של עשרות מוסדות חינוך ב-12 שכונות בירושלים המזרחית העלתה ממצאים קשים: ברובם המכריע של בתי הספר שנבחנו לא מוצב תמרור המגביל את מהירות התנועה ל-30 קמ"ש ואף לא תמרור הולכי רגל (ילדים חוצים); ברובם המכריע לא הותקנו פסי האטה להגבלת מהירות כלי רכב ולא שורטטו מעברי חציה; רק במיעוטם הוסדר אזור להעלאת ולהורדת תלמידים מהסעות ומרכב פרטי; ורק בחלקם הותקן מעקה בטיחות החוצץ בין בית הספר לדרך. פניות האגודה ופניות חוזרות ונשנות של הורים נענו בהתעלמות מוחלטת מצד העירייה.


בעתירה נטען כי העירייה אינה רשאית להתעלם מהחובה שמטיל עליה החוק לקבוע הסדרי תנועה מיוחדים בקרבת בתי ספר. הזנחת חובותיה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, תוך הפגנת זלזול ניכר בחייהם ובשלומם הגופני של רבבות תלמידים ובזכויותיהם לבריאות, לכבוד ולשוויון. עוד נטען כי לו מדובר היה במוסדות חינוך במערב העיר, נקל להניח שהעירייה הייתה ממהרת להיענות ולתקן את הליקויים, וכי התנהלותה בנושא זה חוברת להזנחה השיטתית ולאפלייתם עתיקת היומין של שכונות ירושלים המזרחית ושל תושביה.


דיון בעתירה נערך ב-20.11.2022. בהמלצת בית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה, ולפיה העותרים יעבירו לעירייה רשימה של בתי ספר שליקויי הבטיחות בסביבתם חמורים, והעירייה תפעל לתיקונם. בית המשפט נתן להסכמה תוקף של פסק דין.עת"מ (י-ם) 28826-08-22 איחוד הורי תלמידי בתי הספר של מזרח ירושלים נ' ראש עיריית ירושלים

עו"ד: טל חסין
קישורים:
העתירה נכתבה בסיוע רכז השטח מוהנד ענאתי והמתמחה אופק אזולאי


Comments


bottom of page