top of page

הכנסת טיפולי השיניים לבני 72 ומעלה לסל הבריאות


אילוסטרציה
© Olezzo | Dreamstime.com

בעקבות הכנסת טיפולי השיניים לבני 72 ומעלה לסל הבריאות, פנינו למשרד הבריאות יחד עם עמותת רופאים לזכויות אדם. בירכנו על ההרחבה החשובה של טיפולי שיניים לקבוצת אוכלוסייה נוספת, והצענו כמה הצעות לשיפור:

  • להחיל את ההרחבה מגיל 65 ולא רק מגיל 72;

  • לחזק את היחידה לבריאות השן במשרד הבריאות, על מנת שתוכל להוביל את ביצוע הרפורמה ולקיים פיקוח ובקרה על יישום התכנית;

  • לקיים קמפיינים של הסברה לציבור על הכנסת הטיפולים לסל, כדי להביא למימוש של הזכות;

  • לבדוק האם תשלומי ההשתתפות העצמית מהווים חסם לניצול מיטבי של השירות.

"הרפורמה של הכנסת טיפולי שיניים לסל הבריאות, שבוצעה לפני כעשור, היא רפורמה חשובה ביותר", כתבו ליטל גרוסמן מרופאים לזכויות אדם ועו"ד דבי גילד-חיו מהאגודה. "בראש ובראשונה ברמה המעשית, שכן היא מאפשרת קבלת טיפולי שיניים במחיר שווה לכל נפש, כולל גם אוכלוסיות מוחלשות שלא יכלו להרשות לעצמן כלל או במידה מספקת לקבל הטיפולים האמורים; אבל חשיבותה גם ברמה העקרונית ובתפיסה שהיא מקדמת – ראשית, שבריאות השן היא חלק אינטגרלי של בריאות האדם ויש לטפל בה ככזו; ושנית, שעל המערכת הציבורית להבטיח בריאות ציבורית טובה וזמינה לכל אדם, ללא הבדל להשתייכותו הסוציו-אקונומית".
Commenti


bottom of page