top of page

מחשבות, תובנות ודילמות בקידום זכויות אדם - כנס לציון 50 שנה לאגודה


האגודה לזכויות האזרח ומרכז מינרבה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב קיימו כנס חגיגי לציון יובל לאגודה לזכויות האזרח. הכנס התקיים בימים שני ושלישי, 10-9 במאי 2022, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. להלן התוכנית - לחצו על הקישורים כדי לצפות בתיעוד הדוברות והדוברים או המושבים.


יום שני 9 במאי 2022


15:30-15:00 – התכנסות


16:00–15:30- ברכות לפתיחת הכנס

פרופ' ליאורה בילסקי – מנהלת מרכז מינרבה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יצחק זמיר – שופט בית המשפט העליון (בדימוס)

רחל ליאל - יו"ר הנהלת האגודה לזכויות האזרח


17:15– 16:00 - מושב ראשון: דור הראשונים

דברי פתיחה: פרופ' ליאורה בילסקי –מנהלת מרכז מינרבה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

משתתפים:

פרופ' (אמריטוס) דוד קרצמר – הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פרופ' (אמריטה) פנינה להב – ביה"ס למשפטים, אוניברסיטת בוסטון

פרופ' מרדכי קרמניצר – עמית מחקר בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

עו"ד יהושע שופמן – היועץ המשפטי הראשון של האגודה לזכויות האזרח, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה)


18:45-17:30 - מושב שני: ציוני דרך והישגים בפעילות האגודה – השלכות ומשמעויות

דברי פתיחה: ד"ר תמר קריכלי-כץ – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

משתתפים:

פרופ' נטע זיו – נציבת שוויון ומגוון, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

עו"ד דן יקיר – היועץ המשפטי, האגודה לזכויות האזרח

ד"ר חסן ג׳בארין – מנכ"ל עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי

עו"ד עודד פלר – מנהל המחלקה המשפטית, האגודה לזכויות האזרח


20:15-19:00 - מושב שלישי: דילמות וצמתים מהותיים בפעילות האגודה

דברי פתיחה: עו"ד שרון אברהם-ויס – מנהלת הנציבות לשוויון ומגוון, אוניברסיטת תל אביב, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח לשעבר

משתתפים:

פרופ' גילה שטופלר – דיקנית הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

עו"ד רגד ג'ראיסי – מנהלת שותפה של המחלקה למדיניות שוויונית, עמותת סיכוי-אופוק

ד"ר לימור יהודה – עמיתת מחקר, מכון טרומן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פרופ' אייל גרוס – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב


20:15–21:00 - קבלת פנים חגיגית

ברכות: פרופ' ישי בלנק – דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב


יום שלישי 10 במאי


12:30-12:00 התכנסות


13:20-12:30 הדור הבא מדבר על זכויות אדם: מחקרים של תלמידות.י הפקולטה (מושב פוסטרים)


13:30: דברי פתיחה

עו"ד דן יקיר – היועץ המשפטי, האגודה לזכויות האזרח

השופטת סביונה רוטלוי - סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בת"א-יפו בדימוס


15:00-13:40 מושב ראשון: זכויות חברתיות וצדק חברתי

דברי פתיחה: עו"ד גיל גן-מור – מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, האגודה לזכויות האזרח

משתתפים:

שולה קשת – תנועת אחותי למען נשים בישראל, חברת מועצת העיר ת"א-יפו (סיעת אנחנו העיר)

עו"ד מהא שחאדה סויטאת – איתך مَعَكِ - משפטניות למען צדק חברתי

עו"ד חגי קלעי - קלעי, רוזן ושות' משרד עורכי דין

עו"ד משכית בנדל – האגודה לזכויות האזרח


16:45-15:15 - מושב שני: זכויות האדם בשטחים הכבושים

דברי פתיחה: שירה לבנה – מנהלת יחידת זכויות האדם בשטחים, האגודה לזכויות האזרח

משתתפים:

פרופ' איל בנבנישתי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

עו"ד עביר בכר – מנהלת הקליניקה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

עו"ד תמר פלדמן – האגודה לזכויות האזרח לשעבר

פרופ' יעל רונן – ביה"ס למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, עמיתת מחקר, מרכז מינרבה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית


18:30-17:00 - מושב שלישי: זכויות החברה הערבית

דברי פתיחה: עו"ד דבי גילד-חיו – מנהלת קידום מדיניות, האגודה לזכויות האזרח

משתתפים:

ד"ר ראיף זרייק – מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אילן סבן - הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

עו"ד עאוני בנא – האגודה לזכויות האזרח לשעבר

עו"ד גדיר ניקולא – מנהלת המחלקה לחברה הערבית, האגודה לזכויות האזרח


18:30 – דברים לסיכום הכנס

עו"ד דן יקיר – היועץ המשפטי, האגודה לזכויות האזרח

פרופ' אייל גרוס – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
ความคิดเห็น


bottom of page