קבלת שירות מרשות האוכלוסין וההגירה רק באמצעות מערכת מקוונת

רשות האוכלוסין וההגירה אימצה לאחרונה מדיניות המכבידה מאוד על מי שזקוקים לשירותי אשרות והגשת בקשות לאיחוד משפחות. קביעת תור אפשרית רק באמצעות טופס מקוון, הנגיש בעברית ובאנגלית בלבד ודורש המתנה ארוכה למענה (אם מתקבל מענה בכלל), וזאת בשעה שאזרחים הנזקקים לשירותים אחרים יכולים לתאם תור באופן מידי באמצעות נציג שירות טלפוני או באפליקציה. בנוסף, זוגות שרוצים להגיש בקשה לאיחוד משפחות יכולים לשלוח את בקשתם באופן מקוון בלבד. את עשרות עמודי המסמכים שנדרש לצרף לבקשה עליהם לסרוק ולהעלות לרשת, וככל שמסמך או פרט מידע חסר, אינו ידוע או אינו קיים – לא קיימת אפשרות טכנית להתקדם ולהגיש את הבקשה. לא קיימת אפשרות להוסיף הערות בשפה חופשית, להסביר כי קיימות נסיבות מיוחדות, לציין כי הבקשה דחופה, להסביר כי מסמך חסר או לבקש להשלימו במועד מאוחר יותר, ואין עם מי לדבר ובמי להיעזר לצורך מילוי הטופס.


ב-14.6.2022 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד רשות האוכלוסין וההגירה. בעתירה נטען מדיניות זו פוגעת בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון ומנוגדת לחובתה של הרשות להציע את שירותיה לציבור בהגינות, באופן שוויוני ובתנאים הולמים. המדיניות מתעלמת מכך שרבים ממי שנזקקים לשירותים חיוניים אלה, הנדרשים למימוש זכויות יסוד, נמנים על קבוצות מוחלשות ומודרות, חסרות אמצעים, ואינם יכולים לממן ייצוג משפטי או להתמודד עם דרישות מכבידות אלה בעצמם. לחלק גדול מאוכלוסיית היעד אין את הידע הטכני הנדרש, אין גישה לסורק מסמכים ולמחשב מתקדם, ולרבים מהם אין גישה לרשת האינטרנט ואפילו לחשמל. בנוסף, את הטפסים המקוונים ניתן למלא רק באנגלית ובעברית ולא בערבית, ברוסית ובאמהרית – השפות הרלוונטיות לרוב האנשים שנזקקים לשירותים אלה.


בעתירה נטען כי רשות האוכלוסין וההגירה מאמצת מנגנונים בירוקרטיים נחותים ומכבידים עבור האוכלוסייה הערבית ועבור אזרחים זרים, באופן שמייאש ומתיש את הפונים אליה, בכסות של "חסכון במשאבים". להלכה, הרשות מכירה בזכותם של הפונים אליה להגיש בקשות לקבלת אשרות והיתרים בתנאים שקובע הדין, אך למעשה היא יוצרת תנאים בלתי אפשריים למימוש הזכויות באמצעות אימוץ בירוקרטיה משפילה, מכבידה ומפלה. האגודה דרשה להפוך את ערוץ השירות המקוון לאופציונלי, ולפתוח אפשרות להגיש בקשות ולקבוע תורים בדרכים חלופיות ונגישות.עת"ם 27461-06-22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: רעות שאער


העתירההעתירה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאי