top of page

בעקבות פנייתנו: הלמ"ס תפרסם מידע על פי מוצא בדור השלישי


אילוסטרציה
© Rawpixelimages | Dreamstime.com

ב-13.7.2022 פנינו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בדרישה לאסוף, לפלח ולפרסם מידע על ישראלים.ות לפי מוצא בדור השלישי. מדיניותה הנוכחית של הלמ"ס היא כי מוצא של ישראלים נקבע לפי ארץ הלידה של אביהם. לפיכך, נסקרים שאביהם נולד בישראל מוגדרים "ישראלים".


בפנייה תיארה עו"ד משכית בנדל כיצד המדיניות הנוכחית פוגעת באפשרות של חוקרים.ות, קובעי.ות מדיניות והציבור הרחב לקבל תמונת מצב מלאה ומדויקת על פערים סוציו-אקונומיים בהתאם למוצא של ישראלים בשלל סוגיות קריטיות וחרף העובדה, כי אתניות בחברה הישראלית היא משתנה מרכזי בריבוד חברתי, ביצירת פערים ובשימורם. התעלמות מכך מייצרת תמונה מעוותת, ולפיה תופעות שונות בחברה הישראלית הן נטולות הטיה אתנית. לכן מדיניות זו עומדת בניגוד למטרות הלמ"ס ואינה סבירה, מה גם שמידע על ארצות לידה של ישראלים שלושה ואף ארבעה דורות אחורה קיים בידי הלשכה, אך אינו מעובד ומפולח ואינו מפורסם לציבור.


ב-9.8.2022 קיבלנו מענה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולפיו הם מקבלים את דרישתנו. במענה צוין כי בלשכה מבינים את חשיבות הסוגיה והשלכותיה, ויפתחו תוכנית עבודה בנושא.

קישורים:ד"ר סיגל נגר רון, מזרחים דור שלישי? מעכשיו סופרים אתכם, 26.8.2022, ynet
הפנייה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחים אופק אזולאי והילה שרון

הפעילות נעשתה בתמיכת הקרן ע"ש אלחנן ותמר שנון ז"לComments


bottom of page