top of page

להפסיק להלין עצורים בתחנות משטרה בתנאים מחפירים

עתירה ראשונה


ב-8.9.2022 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בדרישה להפסיק את ההפרה הבוטה של זכויות עצורים שהולנו בחודשים שלפני כן באופן תדיר בתחנות משטרה ברחבי הארץ. העצורים נאלצו לישון על הרצפה, בתנאי צפיפות מחפירים, ללא גישה רציפה לשירותים, ללא מקלחת וללא טיפול רפואי.


בעתירה טענה האגודה כי החזקת עצורים בתאי השהייה שבתחנות המשטרה – שאין בהם דבר מלבד ספסל בטון או ברזל – מעבר לשעות בודדות בכלל, והלנת עצורים בהם בפרט, אסורים על פי החוק. החזקת עצורים בתחנות מפרה את תנאי המינימום הקבועים בחוק: עצורים לא זוכים למקלחת יומית ולתנאים שיאפשרו שמירה על ניקיונם; הם לא מקבלים טיפול רפואי בזמינות מספקת; הם לא מקבלים ארוחה חמה; הם לא זוכים להליכה יומית באוויר הפתוח. תנאים אלה מהווים ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה, ופוגעים באופן חמור בזכויות היסוד הבסיסיות ביותר של עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום – לכבוד, לבריאות, לפרטיות ולהליך הוגן.


בתשובת המדינה לעתירה מ-15.11.2022 הובהר כי "אין כל מחלוקת משפטית בין העותרת לבין המשיבים בדבר החובה להחזיק עצורים באופן המאפשר קיום מלוא זכויותיהם בהתאם לדין." המדינה התחייבה לפעול למיגור התופעה, תוך עדכון לעניין פתיחת אגפים במתקני שב"ס שיוכלו לקלוט עצורים, וקביעה כי חלק מתאי המעצר בתחנות המשטרה הם "תאים מוכרזים" אשר, לטענת המדינה, התנאים בהם מאפשרים החזקה של עצורים לפי החוק. יודגש כי גם המדינה הכירה בכך שתאים מוכרזים לא מאפשרים מתן מענה מלא לכל הצרכים שהמדינה מחויבת לספק לעצורים, כגון גישה לטיפול רפואי.


יחד עם זאת, נוכח דיווח של המדינה על הצלחתה לאיין את התופעה באופן כמעט מוחלט, והתחייבותה לפעול למיגורה, העתירה נמחקה בהסכמה בינואר 2023.


בג"ץ 6019/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים

עו"ד: אן סוצ'יו


תגובת המדינה, נובמבר 2022

פסק הדין (מחיקת העתירה), 10.1.2023לאחר פסק הדין


במאי 2023 הגשנו למשטרה בקשת חופש מידע שבה ביקשנו לפרט את מספר העצורים שהולנו בתחנות המשטרה מידי לילה. מתשובת המשטרה עלה כי מאז חודש מאי 2023 הולנו עשרות עצורים בתחנות המשטרה, בתנאים המנוגדים לדין ותוך שלילה מסיבית של זכויות.


בחודש יולי 2023 התופעה החריפה עוד יותר. לאור זאת, ונוכח ההפרה הבוטה של המדינה את הדין ואת מחויבותה לבית המשפט העליון, פנינו ב-25.7.2023 ליועצת המשפטית לממשלה, בדרישה להפסיק לאלתר הלנה של עצורים בתנאים המנוגדים לחוק. מכיוון שהתופעה לא נפסקה ואף התרחבה, פנינו ב-20.8.2023 למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ולפרקליט המדינה.
עתירה שנייה


ב-21.9.2023 עתרנו לבג"ץ בשנית. בעתירה הובאו עשרות עדויות קשות של עצורים שבמשך ימים שלמים נמנעו מהם גישה רציפה לשירותים, מזון ראוי ושירות רפואי. הדגשנו שוב שעצורים אמורים להיות כלואים במתקני שב"ס, ושתחנות המשטרה לא ערוכות להחזיק חשודים מעבר לשעות ספורות. דרשנו לקבוע מנגנון שיחייב את שב"ס להתריע טרם מתמלאת מצבת המיטות במתקני המעצר, ולהתאים את מדיניות המעצרים של המשטרה והפרקליטות למספר המיטות הפנויות.


ב-8.7.2024 התקיים דיון בעתירה, ואחריו הוציא בג"ץ צו על תנאי. בהחלטתו קבע בג"ץ כי על המדינה לנמק מדוע אינה מפסיקה להחזיק עצורים ולהלין אותם בתחנות משטרה שבהן לא ניתן לספק להם את מלוא זכויותיהם לפי החוק. כמו כן נדרשת המדינה לנמק מדוע לא תפעל המשטרה להתאמת תנאי ההחזקה וההלנה בתאי המעצר בתחנות המשטרה לדרישות החוק, ומדוע גורמי האכיפה לא ייקחו בחשבון את מספר מקומות המעצר הפנויים כשיקול נוסף בקביעת היקף המעצרים.בג"ץ 7132/23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון לאומי

עו"ד: הגר שחטר


העתירה,21.9.2023

תגובת המדינה, יולי 2024

החלטה (צו על תנאי), 8.7.2024קישורים:העתירות נכתבו בסיוע המתמחות הילה שרון ויעל זיידמן, ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל

Comments


bottom of page