top of page

להפסיק להלין עצורים בתחנות משטרה בתנאים מחפירים

ב-8.9.2022 עתרה האגודה לבג"ץ בדרישה להפסיק את ההפרה הבוטה של זכויות עצורים המולנים בחודשים האחרונים באופן תדיר בתחנות משטרה ברחבי הארץ, ונאלצים לישון על הרצפה, בתנאי צפיפות מחפירים, ללא גישה רציפה לשירותים, ללא מקלחת וללא טיפול רפואי.


בעתירה טענה האגודה כי החזקת עצורים בתאי השהייה שבתחנות המשטרה – שאין בהם דבר מלבד ספסל בטון או ברזל – מעבר לשעות בודדות בכלל, והלנת עצורים בהם בפרט, אסורים על פי החוק. החזקת עצורים בתחנות מפרה את תנאי המינימום הקבועים בחוק: עצורים לא זוכים למקלחת יומית ולתנאים שיאפשרו שמירה על ניקיונם; הם לא מקבלים טיפול רפואי בזמינות מספקת; הם לא מקבלים ארוחה חמה; הם לא זוכים להליכה יומית באוויר הפתוח. תנאים אלה מהווים ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה, ופוגעים באופן חמור בזכויות היסוד הבסיסיות ביותר של עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום – לכבוד, לבריאות, לפרטיות ולהליך הוגן.


דיון בעתירה נקבע ל-28.11.2022.בג"ץ 6019/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים

עו"ד: אן סוצ'יו


העתירה

תגובת המדינה, נובמבר 2022קישורים:


דוח חירום של הסנגוריה הציבורית על משבר הלנת העצורים בתחנות המשטרה, אוקטובר 2022


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועצת המשפטית לממשלה ולשר לביטחון פנים, 10.8.2022 (לפני הגשת העתירה)


לירן תמרי, אחרי הפרסום ב-mynet: דרישה לשיפור תנאי החזקתם של העצורים בתחנות המשטרה בירושלים, 11.8.2022, mynet


לירן תמרי, בלי מיטה ובלי שירותים: ביקורת קשה על תנאי המעצרים בירושלים, 9.8.2022, mynetהעתירה נכתבה בסיוע המתמחה הילה שרון ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל

bottom of page