top of page

סימון הקו הירוק במפות שהופצו בבתי ספר בתל אביב


אילוסטרציה
© Sharaf Maksumov | Dreamstime.com

השבוע פורסם כי משרד החינוך אינו מאשר לתלות בכיתות מפות הכוללות את הקו הירוק, שהופקו וחולקו ביוזמת עיריית תל אביב לבתי ספר בעיר. בתגובה מסרה האגודה לזכויות האזרח:


"משרד החינוך מדמה לחשוב, שאם יטמון את ראשם של תלמידי ישראל בחול, המציאות תיעלם. אך כידוע, הקו הירוק הוא עובדה היסטורית ומשפטית, ולא עמדה פוליטית.


העקרון החינוכי הבסיסי והחשוב ביותר הוא הכרה במציאות וגיבוש עמדה כלפיה על בסיס עובדתי איתן. בדרישתו להסיר את המפות מעודד משרד החינוך בורות ולא ידע, התקרנפות ולא חשיבה ביקורתית.


אנחנו קוראים למשרד החינוך, לעיריית תל אביב ולכל בתי הספר להמשיך לשמור את המרחב החינוכי פתוח - המרחב לשאול שאלות, שמציג את ריבוי העמדות ועומקה של המורכבות. אחרת - אין זה חינוך אלא אינדוקטרינציה".


פורום חינוך לזכויות אדם, מייסודה של האגודה, פנה לשרת החינוך יפעת שאשא-ביטון ולמנכ"לית המשרד דלית שטאובר, במחאה על האיסור. בין היתר כתבו מורות ומורי הפורום:


"הקו הירוק איננו ״עמדה פוליטית״ או "נרטיב" אלא עובדה קיימת. עובדה בעלת משמעויות היסטוריות, גיאוגרפיות ומשפטיות, שמעצבות את מציאות חיינו. היעדרו של הקו הירוק מן המפות שמשרד החינוך מאשר להוראה ומפיץ - הוא זה ש'יש בו כדי לכוון לעמדה פוליטית מסוימת או ליצור אג׳נדה' - במילותיה של המנכ״לית. [...]


עצם ההתייחסות אל הצגת עובדות כאל הטיה פוליטית היא קיצונית ומדאיגה מאוד. זו הודאה בריש גלי בניסיון לטשטש, להסתיר ולהעלים, במקום לחנך לחשיבה ביקורתית וגיבוש דעה על בסיס הכרת העמדות השונות, העובדות וידע נרחב ומהימן ככל הניתן. זהו ביטוי לאג'נדה הסותרת את העקרונות העומדים ביסוד המשטר הדמוקרטי והחינוך הממלכתי, ובהם חופש הביטוי, עקרון החירות בכלל וחירות המחשבה בפרט. {...}


אנו קוראים למשרד החינוך ולעומדות בראשו - אל תתנו יד לצמצום המרחב החינוכי, לאינדוקטרינציה ולהשתקה.


כאנשי ונשות חינוך אנו מצהירים: נמשיך ללמד ולחנך על פי שיקול דעת מקצועי וחופשי".


המכתב הופץ גם כעצומה, שעליה אפשר לחתום כאן.Commentaires


bottom of page