top of page

לתרגם לערבית מידע, טפסים ויישומון לנפגעי ונפגעות עבירה


אילוסטרציה
© Antonio Guillem | Dreamstime.com

ב-23.8.2022 פנינו ליחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות בשם האגודה, קואליציית נשים נגד נשק, עמותת נשים נגד אלימות ומרכז אלטפולה לטיפול באישה ובילד. בפנייה דרשנו לתרגם לשפה הערבית את המידע והטפסים המקוונים המיועדים לנפגעי עבירה ומופיעים באתר האינטרנט של פרקליטות המדינה, וכן את היישומון החדש והייעודי "פרקליטות מקוונת", שפותח בין היתר עבור נפגעי ונפגעות עבירה.


בפנייה טענה עו"ד רעות שאער כי הנגשה של המידע והשירותים מתחייבת על פי מטרותיו ולשונו של חוק נפגעי עבירה, וביתר שאת לנוכח שיעורם הגבוה של ערבים מבין נפגעי עבירות האלימות והנשק ושיעורן הגבוה של נשים ערביות מבין הנפגעות מאלימות במשפחה ומעבירות מין. עו"ד שאער הדגישה כי החובה לתרגם את המידע והשירותים נובעת גם ממעמדה של השפה הערבית ומחובתן של רשויות השלטון לאפשר קבלת שירותים באופן שויוני בשפה הערבית. עוד עמדנו על כך שמניעת גישה לשירותים לנפגעי עבירה מזינה את מגמת אי הדיווח על ביצוע עבירות, ותורמת למשבר האמון בין האוכלוסיה הערבית לבין רשויות האכיפה ולמערכת המשפט.
קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה הילה שרון


Comentarios


bottom of page